Warning: Undefined variable $categorie in /var/www/vhosts/arbografimedia.nl/httpdocs/pagina.php on line 180

Motivatiemeter veilig en gezondwerken beschikbaar op de website

Voor het project Stofwisseling zijn twee motivatiemeters ontwikkeld. Eén voor de werknemer en één voor de werkgever. U kunt de tools vinden onder de knop: Toolbox. Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgever en werknemer hebben elkaar dan ook nodig om over te stappen naar minder schadelijke stoffen. Je kunt bedrijven echter alleen verbeteren als je mensen in beweging weet te brengen en weet te houden. Daarvoor is het belangrijk om te leren hoe u het gedrag van uw collega’s en uzelf kunt begrijpen en beïnvloeden. Het ...

De ARBO RI&E Grafimedia te gast bij Transport & Logistiek Nederland

Niet alleen de grafimediabranche is regelmatig op zoek naar nuttige verbeteringen in hun ARBO risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook andere toonaangevende sectoren, zoals Transport & Logistiek Nederland (TLN). Onlangs is deze sector (van ruim 12.000 bedrijven en 125.000 medewerkers) een onderzoek gestart naar het verbeteren van hun eigen branche-RI&E. Hiervoor hebben zij – na een strenge selectieronde – een 4-tal branches uitgenodigd (w.o. de grafimedia), die binnen Nederland bekend staan om de kwaliteit van hun branche-RI&E. Dat de grafimedia daar bij hoort is ...

ABC advies gevaarlijke stoffen!

Het ABC staat voor A = analyseren, B = beoordelen, C = controleren. Samen met een adviseur wordt er een praktijkronde gedaan door het bedrijf.  Aan de hand van stellingen die tijdens de rondgang door de adviseur gesteld worden, geeft u, als werkgever, preventiemedewerker en/of werknemer aan in hoeverre de verschillende Arboaspecten met betrekking tot gevaarlijke stoffen geregeld zijn in het bedrijf. De stellingen zijn onderverdeeld in vier thema’s, inkoop, opslag, gebruik en afvoer. Bent u bewust bezig met het beheersen van arbeidsrisico’s? Het ABC-advies geeft u richting en hulp bij ...

Workshop preventiemedewerker

Op 15 en 29 juni jl. vond de workshops plaats voor de preventiemedewerker. Beide workshops werden goed bezocht door (aanstaande) preventiemedewerkers van verschillende bedrijven. De preventiemedewerker vervult een spilfunctie op de werkvloer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten een of meerdere preventiemedewerkers aanstellen. Een werkgever met maximaal 25 medewerkers mag de preventietaken zelf uitvoeren maar hij/zij moet daarvoor over voldoende deskundigheid beschikken. Tijdens de interactieve workshop zijn diverse onderwerpen behandeld ...

Informatiepakket online

Een van de doelen van de campagne Stofwisseling is de bewustwording vergroten bij werkgevers en werknemers in de grafimedia sector over het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen). Om de bewustwording te vergroten is kennisoverdracht en het delen van ervaringen cruciaal. Hiervoor is een informatiepakket samengesteld per doelgroep. De doelgroep bestaat uit; Werkgevers; Werknemers; Leveranciers; Studenten. Het informatiepakket bestaat uit de volgende componenten: Informatiefolder over het project Stofwisseling Praktische en kernachtige vertaling van de ARBO ...

Fysieke belasting: voorkomen is beter dan genezen

Fysieke belasting is naast werkstress de belangrijkste oorzaak van verzuim en beroepsziekten. 42% van alle Nederlandse werknemers doet fysiek belastend werk. Ruim een derde van het werk gerelateerd verzuim komt door klachten aan het bewegingsapparaat. Lichamelijke belasting vormt daarmee een bedreiging voor een langdurige gezonde en productieve inzet van medewerkers. Een belangrijk risico dus om te beoordelen en aan te pakken. Dit geldt ook voor de grafimedia. Denk daarbij aan computerwerkzaamheden of het omstapelen van papier. Vandaar dan binnen onze sector dit VGW-aspect (VGW = Veiligheid, ...

Thema 2: Fysieke belasting

Lichamelijke belasting door het werk komt veel voor in grafische bedrijven. Ongeveer 25% van het ziekteverzuim hangt samen met klachten aan het bewegingsapparaat. Bewustwording en gedrag spelen een belangrijke rol bij het veilig en gezond werken. Daarom is het van groot belang risico’s te herkennen en in kaart te brengen en de juiste maatregelen te nemen. In deze brochure beschrijven we de fysieke belasting rond vier aspecten: tillen, dragen, duwen en trekken, beeldschermwerk, repeterende handelingen, staand werk. Daarbij wordt aandacht besteed aan het ergonomisch aanpassen ...

Thema 3: Machineveiligheid

In de grafimedia branche worden veel machines gebruikt. Met machines kunnen ongevallen gebeuren. De gevolgen daarvan zijn vaak groot, soms zelfs met (blijvend) letsel. Machineveiligheid is daarom een belangrijk onderwerp. Voor de productie van grafimedia producten wordt een breed arsenaal machines gebruikt: drukpersen in allerlei varianten, snijmachines, vouwmachines, veredelingsapparatuur etc. De meeste van deze machines kenmerken zich door draaiende rollen en bewegende delen, met alle risico’s van dien. Draaiende rollen en bewegende delen kunnen leiden tot onveilige situaties. Denk ...

Thema 4: Geluid op de werkplek

Naarmate we ouder worden, gaan we minder goed horen. Dat geldt voor iedereen. Maar bij mensen die lang verblijven op plaatsen met een hoog geluidsniveau, gaat het gehoor vaak sneller achteruit dan onder ‘normale’ omstandigheden.  Het verschil tussen een niet schadelijk geluidsniveau en een schadelijk geluidsniveau is in de praktijk moeilijk te bepalen. Met andere woorden: als je het wel eens lawaaierig vindt bij een machine of in een werkruimte, kan er sprake zijn van schadelijk geluid. Luid op dat moment dan de noodklok, voordat niemand hem meer hoort, want met geluidsschade valt niet ...

Thema 5: Gevaarlijke stoffen

Drukwerk maken zonder gebruik te maken van gevaarlijke stoffen is vandaag de dag nog steeds niet mogelijk. De afgelopen tien jaar is er binnen de bedrijfstak op dit vlak echter wel veel verbeterd. Toch zien we nog steeds gevarenetiketten op bepaalde gevaarlijke grond- en hulpstoffen. Daarnaast zijn er ook grafische hulpstoffen zonder gevarenetiket die wel degelijk een gevaar opleveren voor de mensen die er mee moeten werken. Gevaarlijke stoffen is dus een belangrijk onderwerp voor elk grafimedia bedrijf. Daarbij zijn er ook meerdere instanties die 'over je schouder meekijken', namelijk: de ...

Thema 6: Oplosmiddelenreductie in de Offset

Oplosmiddelen, wie kent ze niet? Oplosmiddelen zijn makkelijk verdampende stoffen waarin andere stoffen oplossen. Juist dóór hun hoge verdampingsgraad en vetoplossend vermogen worden oplosmiddelen nog steeds op grote schaal gebruikt in verven, lakken, lijmen en in reinigings- en ontvettende middelen. Tolueen, aceton en isopropylalcohol (IPA) zijn voor onze bedrijfstak bekende voorbeelden. Oplosmiddelen zijn het beste middel om iets snel schoon te krijgen maar tegelijk erg slecht voor de gezondheid! Vandaar dat onze bedrijfstak haar verantwoordelijkheid neemt om het gebruik van oplosmiddelen ...

Thema 7a: Gebruik van organische oplosmiddelen in de Zeefdruk

In dit thema-document vind je een praktische richtlijn met betrekking tot het gebruik van organische oplosmiddelen in de zeefdruk. De richtlijn is weergegeven in de vorm van een controlelijst en is bedoeld om een voor de medewerkers in zeefdrukkerijen gezonde werkatmosfeer te kunnen waarborgen. PDF Thema 7a: Gebruik van organische oplosmiddelen in de Zeefdruk. Om in dit kader de werksituatie met behulp van de controlelijst te beoordelen moeten alle vragen beantwoord worden. Ten aan zien van de uitkomst ervan het volgende:  Indien alle vragen met “ja” beantwoord kunnen worden, mag ...

Thema 1: Van werkdruk naar werkplezier

De grafimedia branche is door sterke technologische ontwikkelingen in een razend tempo veranderd. De meeste bedrijven werken tegenwoordig in een hightech omgeving met geavanceerde apparatuur en er hebben zich nieuwe markten aangediend. Bij het werken in een veranderende omgeving wordt voortdurend een beroep gedaan op het werkvermogen en de flexibiliteit van medewerkers. De uitdaging waar onze bedrijfstak voor staat is dan ook het vinden van een juiste balans tussen werkstress en werkplezier. Het belang van gezondheid en werkplezier is verder toegenomen, mede omdat medewerkers, vanwege het ...

Inspectie SZW controleert aanwezigheid en toetsing RI&E en preventiemedewerker

Er is een inspectiecampagne van de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) begonnen die vooralsnog telefonisch plaats vindt. De gebelde bedrijven krijgen vragen over de aanwezigheid van een actuele Arbo-risico-inventarisatie – en evaluatie (Arbo-RI&E), de toetsing hiervan en de aanwezigheid van een preventiemedewerker. Als vervolg op deze vragen, moeten de bedrijven binnen 1 maand diverse bewijsstukken aan de arbeidsinspecteur overleggen. Hoewel veel bedrijven hun Arbo-RI&E goed op orde hebben, blijken er toch nog bedrijven te zijn die op het punt van de Arbo-RI&E en de ...

Test

Download Thema document | Download Samenvatting

Thema-2-fysieke-belasting-pdf

Download Thema document | Download Samenvatting

Thema-3-machineveiligheid-pdf

Download Thema document | Download Samenvatting

Thema-4-geluid-op-de-werkplek-pdf

Download Thema document | Download Samenvatting

Thema-5-gevaarlijke-stoffen-pdf

Download Thema document | Download Samenvatting

Thema-6-oplosmiddelenreductie-in-de-offset-pdf

Download Thema document | Download Samenvatting

Thema-7a-gebruik-van-organische-oplosmiddelen-in-de-zeefdruk-pdf

Download Thema document | Download Samenvatting

Vaarwel OHSAS en welkom ISO

De ISO 45001-norm voor arbo- en veiligheidsmanagementsystemen is in ontwikkeling en nadert zijn definitieve vorm. Deze ISO 45001-norm gaat de OHSAS 18001-norm vervangen. De ontwikkeling van de ISO 45001 is in 2013 gestart en de verwachting is dat deze begin 2018 wordt gepubliceerd. Hiermee komt er een nieuwe spruit aan de ISO-tak. ISO 45001 heeft ten opzichte van de OHSAS 18001 een nieuwe hoofdstuk- en paragraafindeling. Deze indeling is gebaseerd op de zogenaamde ISO High Level Structure (HLS). Door ISO is bepaald dat alle normen voor managementsystemen op basis van de HLS worden ...

Schrijf u nu in: slotbijeenkomst campagne "Stofwisseling" gevaarlijke stoffen Grafimedia

Stofwisseling is een project in opdracht van Sociale Partners in de Grafimadia. U kunt zich hier inschrijven. • Datum: Dinsdag 31 oktober 2017 van 15:30 tot 19:00 uur (inloop vanaf 15.00 uur) • Locatie: Postillion Hotel, Kosterijland 8, 3981 AJ BUNNIK • Dagvoorzitter: Danny Wilms, secretaris WAGG, projectleider Stofwisseling 15:00 - 15:30 uur : Inloop met koffie/thee 15:30 - 15:40 uur : Welkomstwoord door Fons Bakkes, directeur KVGO 15:40 - 15:50 uur : Jos Cohen, bestuurder FNV Media & Cultuur 15:50 - 16:05 uur : Nicolette Damen, programmamanager van het programma Duurzame ...

Campagne tegen gevaarlijke stoffen afgesloten

De sociale partners hebben tijdens een interessante slotbijeenkomst de campagne om het gebruik van gevaarlijke stoffen en vooral oplosmiddelen in de grafimedia branche verder terug te dringen, afgesloten. Tijdens de campagne Stofwisseling is de bewustwording over deze stoffen en de gevaren ervan verder opgevoerd. In de afgelopen maanden stond er een groot aantal activiteiten op het programma. Die zijn in eerste instantie gericht geweest op werkgevers en werknemers in de branche maar er is ook informatie beschikbaar gekomen voor leveranciers en ‘studenten’. Zo zijn er informatie- en ...

Klaar voor de nieuwe Arbowet?

De overgangsperiode van de nieuwe Arbowet loopt 1 juli 2018 af. Hierin heeft de preventiemedewerker een spilfunctie gekregen binnen de organisatie. Bij minder dan 25 werknemers mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Wel dient hij dan over de vereiste kennis en deskundigheid te beschikken. Bij meer dan 25 werknemers dient de werkgever een preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker (of de directeur) moet op zijn of haar taak berekend zijn. In veel gevallen is dan ook extra training nodig om aan de nieuwe Arbo-wetgeving te kunnen voldoen. Stivako ...

Nieuwe brochure “Praktische instrumenten voor arborisico’s in de grafimedia” gepubliceerd!

Ondernemers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden in het werk. Om deze verantwoordelijkheid om te zetten in praktische acties hebben de sociale partners praktische hulpmiddelen ontwikkeld die u kunnen ondersteunen bij  het in kaart brengen van de risico’s en het maken van een actieplan.  Ook hebben zij kennis ontwikkeld die u kunnen helpen deze risico’s te beheersen in voor u bedrijfsspecifieke situaties. In de nieuwe brochure zijn deze hulpmiddelen op een overzichtelijke wijze beschreven. Wilt u meer informatie? Download de brochure ...

Nieuwe ARBO RI&E, licentiekosten voor niet-KVGO leden

Vanaf 1 juli 2018 gelden nieuwe ARBO RI&E-licentiekosten voor niet-KVGO-leden. Zoals u weet zijn het kennisplatform Arbo Grafimedia (www.arbografimedia.nl) en de ARBO RI&E Grafimedia (https://rie.arbografimedia.nl/) initiatieven van de sociale partners Grafimedia. Reeds vele jaren werken specialisten van alle betrokken partijen samen, om deze instrumenten actueel te houden en te verbeteren. Ze doen dit in het belang van werkgevers en werknemers die een veilige en gezonde werkomgeving willen realiseren, waarin, welzijn, goede arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid ...

Arbocatalogusboekjes Grafimedia binnenkort weer beschikbaar

Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn de Arbocatalogus thema’s en informatieboekjes enige tijd niet beschikbaar geweest. Dit, omdat de inhoud in de afgelopen maanden is gecontroleerd en op punten aangepast. De Arbocatalogus is een belangrijk platform voor onze branche. Het geeft de sociale partners de mogelijkheid om de wettelijke arbo voorschriften te vertalen naar de praktijksituatie van alledag. En daarbij goede (of alternatieve) oplossingen te bedenken voor arborisico’s die voor zoveel mogelijk bedrijven werkbaar zijn. Bekende voorbeelden uit de sector zijn: De Degelautomaat en ...

Praktisch aan de slag met de ARBO RI&E

Een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht. De RI&E is een onderzoek waarin de veiligheid en gezondheid van werknemers centraal staat.  Wilt u beginnen met het invullen van de branche RI&E Grafimedia? Of wilt u weten hoe actueel uw RI&E is? En welke wettelijke verplichtingen er gelden voor uw organisatie anno 2018? De Sociale Partners organiseren 3 regionaal georganiseerde workshops waarbij u wordt ondersteund bij het invullen van uw eigen RI&E. De workshops zijn gratis voor KVGO leden. Schrijf u nu in voor één van de drie workshops. Er is ...

De RI&E Grafimedia anno 2018: nu meer een oplossingenboek dan ooit tevoren

Binnenkort krijgt de ARBO RI&E een nieuwe toepassing: het wordt nog meer dan vroeger een oplossingenboek, waarbij je als gebruiker per RI&E-onderwerp direct inzage krijgt in alle mogelijke verbeteracties voor dat thema. Nu is het alleen mogelijk via de vraagbeantwoording bij de oplossingen/verbeteracties komen. Maar na de zomer kan je er voor kiezen om direct oplossingsgericht aan de slag te gaan.   Veel bedrijven worden door de complexiteit van hun bedrijf en/of de (onnodig) complexe opzet van hun ARBO RI&E geconfronteerd met veel RI&E-vragen. Hoewel het hebben van een ...

Terugblik op de workshops Praktisch aan de slag met de Arbo RI&E

Op drie locaties in Nederland vond in oktober en november de workshop ‘Praktisch aan de slag met de Arbo RI&E’ plaats. De Arbo RI&E Grafimedia is de branche risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op het gebied van Arbo. Dit praktische hulpmiddel is te vinden op de website van de Arbografimedia en is kosteloos voor KVGO-leden. De meeste workshopdeelnemers gaven aan al met de branche RI&E te werken en een opfrissing nodig te hebben. Een aantal gaf aan nog nooit de Arbo RI&E Grafimedia te hebben gebruikt en was zeer gemotiveerd om te beginnen. De workshop bestond ...

Magazijnstellingen: keuren of niet keuren?

Vaak wordt de vraag gesteld of magazijnstellingen gekeurd moeten worden? Anders gezegd: worden magazijnstellingen als een arbeidsmiddel gezien? Net als heftrucks en hoogwerkers? Het antwoord is: JA! Onder de definitie van arbeidsmiddelen vallen ook middelen die niet aangedreven zijn. Onder arbeidsmiddelen verstaan we alle gereedschappen, hulpmiddelen, apparaten, machines en installaties die we gebruiken bij de uitvoering van het werk. Een bekend voorbeeld hiervan zijn overheaddeuren die periodiek gekeurd moeten worden. Maar dit houdt dus ook in dat magazijnstellingen als arbeidsmiddel ...

Verzuim in Nederland blijft stijgen

Uit onderzoek van ArboNed over het hele jaar 2018 blijkt dat het gemiddelde verzuim in Nederland blijft stijgen, van 3,8% in 2017 en 3,5% in 2016 naar 4,2% in 2018. Dit hogere verzuimpercentage wordt met name veroorzaakt door de grote bedrijven die de grens van 5% bereiken (ten opzichte van 4,3% in 2017 en 3,9% in 2016). Binnen het MKB is het verzuim het laagst: 3,8%. Toch is ook hier een stijging te zien ten opzichte van 3,5% in 2017 en 3,3% in 2016. Psychische klachten zorgen voor een onverminderd hoog aantal verzuimdagen. Dit baseert ArboNed op een analyse van haar data. Volgens Dr. ...

Arbobeleid en -instrumenten worden grondig gemoderniseerd

De grafimediasector besteedt van oudsher veel aandacht aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ook in 2019 worden in opdracht van de sociale partners – waaronder het KVGO – verschillende projecten uitgevoerd, zoals het moderniseren van de webversie van de Risico inventarisatie en-evaluatie (RI&E). De Risico-inventarisatie & Evaluatie Grafimedia, kortweg RI&E, wordt al jaren gebruikt door veel grafische ondernemers. Niet alleen om aan de wettelijke verplichtingen op dit gebied te voldoen, maar ook om de arbeidsomstandigheden en gezondheidssituatie binnen hun bedrijf in ...

Overeenkomst Branchevertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

De sociale partners – waaronder het KVGO – hebben met ingang van 1 juli van dit jaar een overeenkomst gesloten met Gimd,  een landelijke organisatie  op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, voor het leveren van een vertrouwenspersoon. Werkgevers zijn conform de Arbowet verplicht hun werknemers te beschermen tegen het arbeidsrisico ongewenste omgangsvormen (pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie). Een van de maatregelen die kunnen worden genomen is het aanwijzen van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om degenen die ...

EU onderzoek naar risico’s op de werkvloer

In 2019 heeft het Europees agentschap onderzoek gedaan naar veiligheid en gezondheid op het werk. Dit onderzoek bestond uit interviews met meer dan 45 000 bedrijven van allerlei omvang en uit alle sectoren in 33 Europese landen. Wat zijn de in het oog springende resultaten? Bedrijven melden als risicofactor voor de gezondheid van werknemers: de omgang met lastige mensen, repetitieve arm- en handbewegingen en het tillen en verplaatsen van mensen of zware lasten. Aanvullende vragen in de enquête van het afgelopen jaar gaven ook “opkomende” risico's voor de veiligheid en ...

Coronavirus en handen wassen. Hoe doe ik dat op een goede manier?

Coronavirus en handen wassen. Hoe doe ik dat op een goede manier? Met het coronavirus COVID-19 in het land, is aandacht voor persoonlijke hygiëne meer dan ooit belangrijk. Goed uw handen wassen is een van de belangrijkste preventietips. Waarom is dat zo belangijk? Omdat ziekteverwekkers zich via de handen heel gemakkelijk kunnen verspreiden. En uit onderzoek blijkt dat je heel erg vaak met je handen aan je gezicht zit, waardoor het virus al snel via je mond je lichaam kan binnendringen. Vandaar dat handen schudden al een aantal weken taboe is. Het RIVM en de website arbo-onlime hebben een ...

Voorkom besmetting door het Coronavirus. Waar moet ik allemaal op letten?

Om verspreiding van Corona te voorkomen zijn we genoodzaakt om maatregelen te nemen. Niet alleen in de privésfeer, maar ook op het werk. In het vorige artikel gingen we dieper in op het goed handenwassen. Dit artikel geeft meer achtergrondinformatie over alle mogelijke andere preventiemaatregelen, waardoor je je directe omgeving zo goed mogelijk virusvrij kunt houden. De Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) geeft via haar website namelijk de volgende informatie: https://www.nvz.nl/actueel/voorkom-covid-19/covid-19-informatie-webversie/  En op het eind staan er een aantal ...

Download nu het Corona-protocol grafimedia sector!

Met dit protocol kunnen grafimedia bedrijven hun bedrijven en de werkzaamheden daarbinnen inrichten conform de regels van de “1,5 m maatschappij”. Het protocol richt zich op grafimedia bedrijven al dan niet met winkel en op werkzaamheden in het bedrijf maar ook bij klanten. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM, zoals die mede zijn omgezet in protocollen van VNO-NCW/MKB-Nederland voor kantoren en winkels die verder zijn aangevuld met zaken die betrekking hebben op onze sector. Dit protocol stoelt op de stand van zaken van de datum van ...

Nieuwe vragen RI&E m.b.t. de Corana maatregelen nu online

Langs deze weg stellen wij alle gebruikers van de Arbo-RI&E Grafimedia op de hoogte dat de vragen behorende bij het Corona-Protocol Grafimedia in de Arbo RI&E nu zijn gepubliceerd. De Arbo-RIE Grafimedia is uitgebreid met 11 nieuwe vragen. Door het invullen van deze vragen krijgt u een beter beeld of, en zo ja op welke wijze, u in uw bedrijf invulling heeft gegeven aan de Corona-richtlijnen zoals deze voor de sector staan omschreven in het Corona-Protocol Grafimedia. U kunt deze vragen gebruiken bij het beoordelen van de eigen situatie in de onderneming. Log hiervoor in op de ARBO ...

Elk bedrijf (groot en klein) moet een preventiemedewerker hebben!

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Slechts de helft van de Nederlandse organisaties voldoet echter aan deze eis. De Inspectie SZW publiceerde onlangs ‘Arbo in bedrijf 2018’: een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2018. Volgens cijfers van Inspectie SZW had in 2016 slechts 47% van de organisaties in Nederland een preventiemedewerker in dienst. Nu is dat zo’n 49%, een voorzichtige stijging. Uit de cijfers blijkt dat 89 % van de 26+ bedrijven een preventiemedewerker heeft. ...

De week van de RI&E

De week van 21 – 25 september staat in het teken van de "Week van de RI&E.". Tijdens deze week is er extra aandacht voor het veilig en gezond werken met als belangrijke basis de risico-inventarisatie- en evaluatie. Veel bedrijven vinden het uitvoeren van een RI&E niet gemakkelijk en daarbij kan een branche RI&E enorme ondersteuning geven in het inventariseren van de arbeidsrisico’s. De Grafimedia beschikt over een erkend branche RI&E. Wij hebben goed nieuws voor u. Vanaf Oktober wordt de RI&E volledig vernieuwd. Het grote voordeel van de nieuwe RI&E ...

Geactualiseerde Arbocatalogus ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ goedgekeurd door inspectie SZW

Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan de Arbowetgeving. Een hulpmiddel daarbij is een Arbocatalogus. Dit is als het ware een ‘boek met oplossingen’ voor de belangrijkste arborisico’s in de sector. De Arbocatalogus Grafimedia behandelt zeven onderwerpen, waarvan werkdruk en stress er één is. Deze onderwerpen zijn elk uitgewerkt in een eigen arbocatalogusthemanummer. De sociale partners (waaronder het KVGO) hebben het thema over werkstress geactualiseerd en de wijzigingen zijn goedgekeurd door inspectie SZW. Danny Wilms, adviseur bij Wilms Arbeidsinspiratie en secretaris ...

Webinar Kennismaken met de nieuwe ARBO RI&E een succes

Op donderdag 26 november heeft de eerste landelijke presentatie van de ARBO RI&E Grafimedia plaatsgevonden. Vanwege de Corona-pandemie kon dit helaas niet via een workshop verlopen, maar werd gekozen voor een online-presentatie. De webinar met de titel “De nieuwe ARBO RI&E” stond in het teken van de volledig vernieuwde ARBO RI&E Grafimedia. In het afgelopen jaar hebben de ontwikkelaars in opdracht van de sociale partners hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe versie van de branche-RI&E. De opdracht van werkgevers en werknemers was duidelijk: ontwerp een nog ...

De ARBO RI&E Grafimedia in de picture bij MKB Nederland

Sinds enkele maanden zijn het KVGO (Maarten Reuderink) en Dienstencentrum (Peter Tegel) actief betrokken bij het ARBO RI&E Platform van MKB Nederland. De volgende sectoren worden hierin vertegenwoordigd: Vaco, ANKO, KVGO, Koninklijke Metaalunie, NBvT, OnderhoudNL, OOMT, ArboTechniek, Arboplaats en Stigas. Dit platform heeft tot doel om inzichtelijk te krijgen waar branches vastlopen bij het bouwen van hun RI&E en uitrollen daarvan binnen hun sector. De Grafimedia is hierbij als voorbeeld-branche aanwezig en heeft onlangs een presentatie gegeven. In de afgelopen periode heeft het ...

Benut de oplossingen uit de arbocatalogus Minder Werkstress, Meer Werkplezier

In 2020 is het arbocatalogusthema ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ geactualiseerd en goedgekeurd door de inspectie SZW conform het nieuwe strengere toetsingskader. Werkgevers en werknemers in de Grafimedia krijgen hiermee bedrijfstakspecifieke oplossingen voor werkstress aangereikt en hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. De Grafimediabranche beschikt sinds 2010 over een goedgekeurde arbocatalogus met zeven arbeidsrisico’s: Psychosociale arbeidsbelasting (PSA): risico’s die werkstress kunnen veroorzaken Fysieke belasting Machineveiligheid Geluid op de werkplek ...

Controle-projecten Inspectie SZW (ISZW)

Sinds kort is de Inspectie SZW (de vroegere arbeidsinspectie) binnen de branche weer actief met handhaving. Het gaat om twee controleprojecten, te weten: controle op het gebruik van gevaarlijke stoffen en het algemene Arbobeleid binnen bedrijven. Op basis van de huidige ervaringen lijken met name de aanlevereisen rond gevaarlijke stoffen (met opgave van CAS-nummer) voor ondernemers een probleem te worden. Wat de inspecties rond het tweede thema Arbozorg bij bedrijven inhoudt is nog onduidelijk. Maar dat in ieder geval weer gekeken gaat worden naar de actualiteit van de ARBO RI&E ...

LET OP: het gevaarlijk stoffen-project van Inspectie SZW is een verzoek. Geen verplichting !

Onlangs publiceerden we het bericht over de nieuwe inspectierondes van de Inspectie SZW (kortweg ISZW). Dit artikel geeft je meer informatie en ondersteuning ten aanzien van deze inspectieronde. Omdat het KVGO van mening is dat deze inspectieronde in strijd is met de Algemene wet bestuursrecht(Awb), heeft zij contact gezocht met de Inspectie SZW voor opheldering. Daarnaast is het KVGO van mening dat de gevraagde informatie een onevenredig grote belasting voor de bedrijven vormt en alleen daardoor al ongewenst is. ISZW geeft als antwoord dat de brief geen verplichting inhoudt, maar dat het ...

Webinar ARBO RI&E

Op 23 april, om 10.00 uur organiseren de sociale partners Grafimedia, waaronder het KVGO, een voor KVGO leden gratis webinar speciaal voor die bedrijven die (nog) geen Arbo Risico-inventarisatie en Evaluatie (kort: Arbo RI&E) hebben. Het hebben van een RI&E is voor elk bedrijf een wettelijke verplichting. De RI&E brengt alle risico’s rond de gezondheid, veiligheid en welzijn van de medewerkers in kaart. Heb je geen actuele RI&E? Dan loop je bij controle door de Inspectie SZW het risico op een hoge boete. In oktober 2020 is de nieuwe branche Arbo-RI&E Grafimedia ...

ARBO RI&E ook voor andere managementonderwerpen

Het is anno 2021 niet meer voor te stellen dat er iemand in de branche is, die nog niet van de ARBO RI&E Grafimedia gehoord heeft. Deze webapplicatie wordt door het overgrote deel van de bedrijven in de communicatiesector gebruikt om invulling te geven aan hun Veiligheid-, Gezondheids- en Welzijnsbeleid (VGW-beleid). Lees verder, klik hier.

Doe nu mee met de Safety checks voor een veilig en gezond bedrijf

Het bieden van een veilige werkomgeving is een zorgplicht van de werkgever en iedereen in de organisatie heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in. Arbo professionals, zoals preventiemedewerkers en Arbo-coördinatoren, kunnen op dat gebied veel van elkaar leren door hun kennis en kunde te delen en te bundelen. Maar hoe bereik je dat? Door gezamenlijk een programma van Safety Checks te ontwikkelen kunnen bedrijven op eigen kracht en samen met elkaar veiligheid op de werkplek op een hoger plan brengen. Arbo-specialisten gaan elkaar helpen met een veiligheidskundig advies. Door uw ...

Gratis webinar: Arbo RI&E voor gevorderden

Op 21 juni, om 11.00 uur organiseren de sociale partners Grafimedia, waaronder het KVGO, een voor KVGO leden gratis webinar ‘Arbo RI&E voor gevorderden’, speciaal voor diegenen die ervaring hebben met de Arbo RI&E Grafimedia en hiermee actief bezig zijn. Het webinar vindt plaats aan het begin van  de ‘Week van de Arbo RI&E’. In die week wordt extra aandacht besteed aan veilig en gezond werken met als basis de RI&E en met als doel om veilig en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces. Daarom organiseren we juist nu, in de ‘week van de Arbo RI&E’, ...

Terugdringen gevaarlijke stoffencampagne ‘Stofwisseling’ krijgt vervolg

In 2017 werden in het kader van de campagne “Stofwisseling” voorbeelden gedeeld van Grafimedia bedrijven die al actief bezig waren met het terugdringen van gevaarlijke stoffen in hun grafische productieprocessen. Tevens werden in de campagne diverse instrumenten en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Mede hierdoor is het aantal bedrijven dat werkt met ongezonde oplosmiddelen en wasmiddelen nog verder afgenomen. Om blijvend bewustzijn te creëren en nog meer bedrijven te stimuleren tot het uitbannen van het gebruik van gevaarlijke stoffen in hun  productieproces, hebben de sociale ...

Beste Praktijken 4: Gevaarlijke stoffen - NU BESCHIKBAAR

Voor medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken – en dat zijn de meesten in onze branche - is het belangrijk om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Deze stoffen zijn eenvoudig te herkennen aan de ruitvormige etiketten met rode rand. Als voorbeeld, die van brandbare stoffen: De Arbowet verplicht werkgevers om hun medewerkers goed voor te lichten over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico's. Naast de voorlichting over de veiligheids- en gezondheidsrisico's in het bedrijf, dient de werkgever de werknemer ook te wijzen op de ...

BESTE PRAKTIJKEN 5: GEZOND EN VEILIG WERKEN - NU BESCHIKBAAR

Het overstappen van gevaarlijke stoffen naar minder gezondheidsschadelijke alternatieven gaat gepaard met veranderingen. Veel mensen hebben moeite om te veranderen, omdat ze vasthouden aan oude werkmethoden. Met behulp van de Goede Praktijk (Best Practice) Gezond en Veilig werken krijg je beter inzicht in het effect van weerstand tijdens een veranderproces. Dit zal met name de leidinggevenden binnen de sector helpen na te denken hoe ze dit proces het beste kunnen aanpakken. Om bedrijven verder te ondersteunen bij dit proces, is er binnen Arbografimedia een toolbox ontwikkeld die gericht is ...

Resultaten enquête Arbo RI&E en Arbocatalogus Grafimedia

In het voorjaar van 2022 is er in opdracht van de sociale partners binnen de Grafimedia een enquête uitgevoerd onder de geregistreerde Arbo RI&E gebruikers. Het doel hiervan was te weten te komen of deze Arbo RI&E-tool inhoudelijk en functioneel compleet is en aansluit bij de behoeften van de gebruikers in de sector. Daarnaast om een beeld te krijgen van de ervaringen met de informatiewebsites over de Arbocatalogus Grafimedia. De huidige Arbo risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Grafimedia-tool is inmiddels alweer anderhalf jaar ‘actief’. Het hebben van een up-to-date ...

Helpdesk bereikbaar tussen kerst en nieuwjaar

In de week tussen kerst en nieuwjaar is de helpdesk voor vragen per e-mail bereikbaar op info@arbografimedia.nl. Indien u telefonisch contact wenst met een helpdesk-medewerker, laat dan per e-mail uw telefoonnummer achter of spreek de voicemail in van de helpdesk telefoon: 020 5435665. U wordt dan dezelfde dag of uiterlijk de volgende werkdag teruggebeld of gemaild.