De ARBO RI&E Grafimedia in de picture bij MKB Nederland

De ARBO RI&E Grafimedia in de picture bij MKB Nederland

Sinds enkele maanden zijn het KVGO (Maarten Reuderink) en Dienstencentrum (Peter Tegel) actief betrokken bij het ARBO RI&E Platform van MKB Nederland. De volgende sectoren worden hierin vertegenwoordigd: Vaco, ANKO, KVGO, Koninklijke Metaalunie, NBvT, OnderhoudNL, OOMT, ArboTechniek, Arboplaats en Stigas. Dit platform heeft tot doel om inzichtelijk te krijgen waar branches vastlopen bij het bouwen van hun RI&E en uitrollen daarvan binnen hun sector. De Grafimedia is hierbij als voorbeeld-branche aanwezig en heeft onlangs een presentatie gegeven.

In de afgelopen periode heeft het platform met de deelnemers een drietal sporen verkend:

  1. hoe branches in hun dienstverlening nog sterker kunnen bijdragen aan het realiseren dat meer bedrijven gebruik maken van de RI&E, en
  2. hoe zij met diverse instrumenten, tools en begeleiding bedrijven kunnen ondersteunen bij het beter in kaart brengen van de risico’s en de RI&E ook op de agenda houden (inclusief de borging van gezond & veilig werken in de bedrijfscultuur).
  3. hoe kunnen branches een bijdrage leveren aan het reduceren van de complexiteit in de RI&E voor de ondernemer. Immers een veel gehoorde klacht is dat de RI&E voor sommige ondernemers te moeilijk is, de RI&E te veel specifieke kennis vraagt en

dat het volledig invullen van de RI&E te uitgebreid is, waardoor ondernemers er niet aan beginnen of tussentijds ‘afhaken’. In verschillende sectoren wordt naarstig nagedacht over het laagdrempeliger maken van hun branche-RI&E, die ondernemers de mogelijkheid biedt om makkelijker kennis te maken met een RI&E. Op deze wijze kunnen zij ervaren wat de RI&E inhoudt, welke voordelen het biedt (sterker inzicht, beheersing van risico’s, voorkomen van ongevallen etc) en welk werk het met zich meebrengt.

De Grafimedia blijkt voorloper te zijn in het aanbieden van een laagdrempeligere RI&E, in de vorm van de Start RI&E. Indien eenmaal die drempel genomen is, kan met minder werk de volgende stap worden gezet naar een ‘KERN RI&E’, die wel de noodzakelijke wettelijke basis levert. De eerder ingevulde gegevens blijven behouden. Het KVGO en Dienstencentrum hebben tijdens een platformsessie van MKB Nederland een toelichting gegeven op de “marketing” strategie rond de ARBO RI&E Grafimedia, met haar gelaagde opbouw. Dit sprak veel branches erg aan? De eerste afspraken voor nader overleg zijn inmiddels gemaakt.

Helpdesk Arbografimedia

 

 
   « nieuwsoverzicht