Welkom bij de Arbocatalogus Grafimedia.

> Keer terug naar de Arbocatalogus

Veelgestelde vragen (FAQ)

(Engels: Frequently Asked Questions; FAQ)

Hieronder ziet u overzichten van veelgestelde vragen en antwoorden over:

 • de Arbocatalogus (deze website; bovenste lijst) , 
 • de WEB RI&E Grafimedia (middelste lijst), en 
 • de ARBO RI&E 3 Grafimedia (onderste lijst).

Hoe werkt de FAQ(lijst) Arbocatalogus?


Hoe werkt de FAQ(lijst) ARBO RI&E Grafimedia?


Hoe werkt de FAQ(lijst) ARBO RI&E Grafimedia?

 

Antwoorden op veelgestelde vragen

 

Hoe werkt de FAQ(lijst) Arbocatalogus?

Deze FAQ bevat een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de Arbocatalogus functionaliteit op arbografimedia.nl.

 

Wat is een arbocatalogus?

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op sectorniveau hoe te voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken. Een doelvoorschift is het beschermingsniveau dat een werkgever moet bieden aan zijn werknemers. Zoals bijvoorbeeld het maximale geluidsniveau. De manier waarop dat doel bereikt wordt, staat niet in de wet. Een Arbocatalogus helpt daarbij. Een arbocatalogus beschrijft technieken en manieren, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. De arbocatalogus moet met positief resultaat worden getoetst door de Arbeidsinspectie. Na toetsing wordt de arbocatalogus opgenomen in de Verzamelbeleidsregel in de Staatscourant. Een goedgekeurde arbocatalogus dient als referentiekader voor de handhaving door de Arbeidsinspectie.

Terug naar boven

Hoe weet je of een arbocatalogus is goedgekeurd?

Goedgekeurde arbocatalogi worden toegevoegd aan de lijst op www.arboportaal.nl.
Er moet duidelijk worden vermeld op welke onderdelen (arborisico’s) de goedkeuring betrekking heeft.

Terug naar boven

Is het verplicht om een arbocatalogus op te stellen?

Nee, een arbocatalogus is niet verplicht. Sociale partners mogen zelf de beslissing nemen om een arbocatalogus op te stellen. Ook mogen zij in eerste instantie zelf bepalen wat de inhoud wordt van de arbocatalogus. Een goedgekeurde arbocatalogus moet wel minimaal twee arborisico’s bevatten Het Ministerie van SZW en de Arbeidinspectie kijken of de arbocatalogus de juiste en voldoende oplossingen voor risico’s biedt en niet strijdig met de wet is. 

Terug naar boven

Wat voor vorm moet een arbocatalogus hebben?

De overheid heeft geen vormvoorschriften opgesteld. Dat betekent dat een arbocatalogus een digitaal instrument kan zijn, een papieren versie, of een combinatie. Als enige voorwaarde geldt dat werkgevers en werknemers in de sector directe toegang moeten hebben tot de arbocatalogus. Deze zaken zijn dus een aangelegenheid van sociale partners.

Terug naar boven

Voor welke bedrijven is de Arbocatalogus Grafimedia van toepassing?

De arbocatalogus Grafimedia geldt voor alle grafimedia bedrijven die vallen onder de werkingsfeer van de grafimedia CAO, dan wel lid zijn van de Koninklijke KVGO.

Terug naar boven

Wie zijn de opstellers van de Arbocatalogus Grafimedia?

De Arbocatalogus Grafimedia is overeengekomen tussen het KVGO, ZSO, FNV KIEM, CNV Media en De Unie. De Arbocatalogus Grafimedia is tot stand gekomen in overleg met klankbordgroepen van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak.

Terug naar boven

Voor welke medewerkers is de Arbocatalogus Grafimedia bedoeld?

De arbocatalogus is in eerste instantie bedoeld voor werkgevers en werknemers in de Grafimedia. Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan de doelvoorschriften uit de Arbowetgeving (Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling). Een Arbocatalogus kan daarbij helpen. Iedereen kan en mag alle informatie in de arbocatalogus lezen. Binnen de bedrijven kan de informatie worden gebruikt door medewerkers en leidinggevenden, de preventiemedewerker of arbocoördinator, de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging.

Terug naar boven

Wat zijn de voordelen van een arbocatalogus?

Enkele voordelen van een arbocatalogus zijn: de sector kan maatwerkoplossingen opstellen voor specifieke arborisico’s, kennis en producten over veilig, gezond en prettig werken komen beschikbaar voor de gehele sector, en wie de oplossingen uit een goedgekeurde arbocatalogus opvolgt, wordt minder streng gecontroleerd dan andere bedrijven.

Terug naar boven

Wanneer wordt een arbocatalogus gewijzigd?

Een arbocatalogus is een dynamisch instrument en kan aanpassingen ondergaan. Dat is het geval wanneer er bijvoorbeeld wetswijzigingen zijn opgetreden, de ‘stand der wetenschap’ is vernieuwd, omdat men in de eerste arbocatalogus nog niet alle risico’s had beschreven, of omdat er zich nieuwe risico’s voordoen. Wijzigingen of nieuwe onderdelen binnen een bestaande arbocatalogus moeten opnieuw ter toetsing worden voorgelegd aan de Arbeidsinspectie. Sociale partners in de Grafimedia zullen periodiek beoordelen of er aanpassingen moeten worden gemaakt in de arbocatalogus.

Terug naar boven

Is de Arbocatalogus Grafimedia vrijblijvend?

Nee, de arbocatalogus Grafimedia is niet vrijblijvend. Net als voorheen moeten bedrijven aan de Arbowet en bijbehorende regelgeving voldoen. Als de arbocatalogus door de arbeidsinspectie is getoetst, betekent het dat de beleidsregels voor de Grafimediasector komen te vervallen en dat de arbeidsinspectie de arbocatalogus Grafimedia gebruikt als referentiekader voor haar handhaving. Dit betekent dat bedrijven óf de oplossingen uit deze arbocatalogus moeten benutten óf op een andere manier tot hetzelfde beschermingsniveau rond de opgenomen arborisico’s moeten komen. Je hoeft als bedrijf dus niet van de arbocatalogus en de oplossingen hierin gebruik te maken, maar je moet wel zorgen dat je aan de normen die in deze catalogus zijn genoemd voldoet.

Terug naar boven
Hoe werkt de FAQ(lijst) ARBO RI&E Grafimedia?

Deze FAQ bevat (vanaf hier) vragen en antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot de WEB-versie van de ARBO RI&E Grafimedia. U vindt de WEB-RIE via het menu 'Arbo-instrumenten', of u gaat direct naar de WEB-RI&E via deze link.

Terug naar boven

Vanaf welke versie van de oudere stand-alone RI&E kan ik mijn bestanden importeren in de WEB-versie?

U kunt uw bestanden importeren vanaf ARBO RI&E 3.1.0.

De laatst gangbare ARBO RI&E Grafimedia die kon worden gedownload was versie 3.1.2 (deze is nog beschikbaar).

Indien u een oudere RI&E heeft dan versie 3.1.0 dan raden wij u aan eerst versie 3.1.2 te downloaden en installeren, uw bedrijfseigen bestand in te laden in de RI&E 3.1.2, en daarna dat bestand te importeren in de WEB RI&E. Bij de desbetreffende schermen leest u meer over hoe u dit kunt uitvoeren.

Terug naar boven

Ik ben overgestapt op de WEB-versie van de RI&E, en nu zie ik dat de vragenlijsten anders zijn.

Dat klopt. De inhoud van de RI&E (vragenlijsten) zijn voor het lanceren van de web-versie ook vernieuwd. Dit gebeurde in het verleden ook bij updates van uw RI&E programma en is dus een normale verbetering naar aanleiding van de stand der techniek. 

Het resultaat is dat u enkele vragen (nieuw) zult moeten beantwoorden. Het is mogelijk dat een vraag ogenschijnlijk hetzelfde is, maar toch opnieuw geëvalueerd moet worden.

Mocht u desondanks vermoeden dat uw vragenlijsten niet juist zijn (wellicht door incomplete import) dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de helpdesk.

Terug naar boven

Ik heb meerdere bedrijven / vestigingen. Wat dan?

In dit geval maakt u voor elk bedrijf een aparte inlog aan.

U heeft dan steeds een andere gebruikersnaam (en wachtwoord). Ook is aan elk bedrijf steeds een uniek mailadres gekoppeld.

Indien u niet eenvoudig binnen het bedrijf een nieuw mailadres kan aanmaken, kunt u overwegen bijvoorbeeld een hotmail of gmail adres aan te maken wanneer u een extra adres nodig heeft. Dit natuurlijk alleen als dat past binnen de richtlijnen van uw bedrijf met betrekking tot informatiebeveiliging.

Terug naar boven

Ik heb een sterk wachtwoord (volgens de indicator), maar toch wordt deze niet geaccepteerd?

Wanneer u uw wachtwoord aanmaakt met het teken "_" (underscore), dan telt dit niet correct mee met de sterkte van het wachtwoord. Wij adviseren u de underscore niet te gebruiken in uw wachtwoord.

Terug naar boven

Ik kan opeens niet meer inloggen met mijn normale gegevens.

Waarschijnlijk is uw account dan in quarantaine geplaatst door teveel onjuiste inlog-pogingen. Dat kan al komen door zoiets eenvoudigs als het knippen en plakken van uw wachtwoord, omdat daarbij vaak een extra spatie meegekopieerd wordt.

De Web-RI&E is algemeen zichtbaar voor de buitenwereld. Als onderdeel van de algemene beveiligingsmaatregelen die ook uw data beschermen, worden accounts waarop teveel onjuiste inlogpogingen plaatsvinden automatisch in quarantaine geplaatst. Dit kan komen door een collega binnen uw organisatie die (herhaaldelijk) het foute wachtwoord invoert, maar ook door andere gebruikers.

De snelste manier om dit probleem op te lossen is om een nieuw wachtwoord aan te vragen. U krijgt dan een nieuw wachtwoord toegemaild én een eventuele blokkade op uw account wordt direct opgeheven.

Mocht u daarna alsnog niet kunnen inloggen met gegevens waarvan u zeker denkt te weten dat deze goed zijn, neem dan contact op met de helpdesk, zij kunnen voor u 2e lijns dienstverlening inschakelen.

Terug naar boven

Waar kan ik mijn verzuimcijfers invullen?

U kon in de eerste versies van de Web RI&E uw verzuimcijfers alleen invullen op het PLUS niveau. 

Op dit moment kunt u op alle niveau's uw verzuimcijfers invullen.

Terug naar boven

(Hoe) zijn mijn gegevens beveiligd in de Web-versie van de RI&E?

De Web-RI&E maakt gebruik van een aantal beveiligingstechnieken. Een aantal daarvan zijn natuurlijk zichtbaar (het https adres in uw browser, het feit dat u een wachtwoord moet aanmaken), een aantal daarvan zijn niet zichtbaar. Vanuit het standpunt van informatiebeveiliging kunnen wij begrijpen dat u wellicht meer informatie wenst over de beveiliging. U zult dan zelf begrijpen dat wij niet alle details over deze beveiliging delen via deze FAQ lijst. Bij vragen verzoeken wij u contact op te nemen met de helpdesk. Bedenk ook dat u zelf een belangrijke rol in de totale veiligheid speelt door de wijze waarop u omgaat met uw wachtwoorden en de manier waarop u verbindt met het internet.

Het volgende gaat op:

De overheid heeft richtsnoeren opgezet in het kader van Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). Artikel 13 “verplicht verantwoordelijken tot het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking”. Hiertoe zijn vijf aanbevelingen gegeven.  

 • Voorkom de onnodige publicatie van persoonsgegevens 
 • Scherm specifieke pagina’s met persoonsgegevens af voor zoekmachines 
 • Gebruik wachtwoorden of een andere passende methode om de doelgroep af te bakenen 

Bovenstaande drie punten worden afgedekt doordat alle gegevens achter een persoonlijke inlog staan. Gebruikersgegevens zijn daardoor niet zonder inlog beschikbaar. Deze inlog maakt gebruik van een versleuteling zodat wachtwoorden niet te herleiden zijn.  

 • Beveilig het gegevenstransport door middel van het SSL protocol

Al het verkeer van de Web-RI&E Grafimedia wordt versleuteld via SSL. Het certificaat is verleend op basis van de beveiligingscriteria ‘Secure Certificate Authority G2’ en levert een RSA-versleuteling (2048 bits – zelfde versleutelingsniveau als banken). Hiermee is het beveiligen van de website en haar databases afdoende beschermd tegen ongeoorloofde externe toegang (hacking) 

 •  Beveilig machine(s) en achterliggende databases tegen onbevoegde toegang door derden 

De server van de Web-RI&E is geplaatst in een veilig Europees datacenter (vallend onder EU wetgeving) met ISO 27001 certificatie. 

Terug naar boven

Ik probeer bij eerste gebruik verder te gaan, maar dat lukt niet.

Wanneer u - bijvoorbeeld bij importeren,  na het invullen van gegevens en selecteren van het bestand - op 'Ga verder' drukt, dan kan het zijn dat uw wachtwoord niet sterk genoeg is. U ziet dan in beeld een rode tekst met 'Wachtwoord is niet voldoende sterk'. U dient dan een sterker wachtwoord te kiezen voordat u verder kunt gaan. 

Terug naar boven

Kan ik een e-mail adres meerdere keren gebruiken?

U kunt elk e-mail adres maar één keer gebruiken. U kunt dus geen twee verschillende gebruikers (met achterliggende bedrijven of vestigingen) aanmaken met hetzelfde mailadres.

Terug naar boven

Ik heb mijn bestand (voor importeren) nogmaals geuploaded, maar het importeren werkt niet?

Wanneer u, binnen een bestaand bedrijf, via het hoofdmenu 'Entree' gekozen hebt voor nogmaals importeren, dan dient u eerst het bestand opnieuw te uploaden. Er loopt dan een voortgangsbalkje voor die upload. Nadat dit is afgerond dient u ook nog op de importeren knop te drukken.

Terug naar boven

Hoe kan ik een werkplek verwijderen?

Werkplekken kunnen verwijderd worden via menu ‘bedrijfsprofiel’, dan ‘bedrijfsinrichting’, dan ‘werkplekken definiëren’. 

Afhankelijk van het niveau van de RI&E kan de werkplek worden verwijderd / gedeactiveerd: 

- KERN: de werkplek uit de gedefinieerde lijst gehaald worden door het selectievakje (dat aangeeft dat de werkplek in gebruik is) uit te zetten, of door 

- REGULIER EN PLUS: de werkplek naar de prullenbak gesleept worden. Indien dat lijkt te mislukken, kijk dan even goed of u uw cursor echt goed boven de prullenbak plaatst wanneer u dit doet.

Terug naar boven
Hoe werkt de FAQ(lijst) ARBO RI&E Grafimedia?

Deze FAQ bevat (vanaf hieronder) vragen en antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot de ARBO RI&E 3 Grafimedia (oudere, stand-alone versie).

Terug naar boven

Kan ik het programma downloaden en installeren op een Apple Macintosh?

De RI&E Grafimedia 3.0 is een windows-applicatie. Dit betekent dat het programma niet werkt op Mac-OS.

Wel is ons bekend dat sommige gebruikers het programma succesvol gebruiken in een ‘Virtual Windows’ omgeving. Dit is echter niet gegarandeerd.

De web-versie van het programma werkt via de gangbare browsers (Safari, Internet Explorer, Chrome, Firfox). U kunt dus met een Apple (Macintosh) gebruik maken zonder aanvullende installatie.

 

Terug naar boven

Ik heb problemen met downloaden en installeren van de oudere RI&E 3. Hoe kan ik dit oplossen?

Als u problemen ondervindt bij het downloaden van het programma via een PC, heeft dit hoogstwaarschijnlijk te maken met een Firewall of virusscanner instelling. Probeer in dat geval het programma te downloaden via een andere computer.

Indien u problemen heeft met het installeren van het programma kan dit diverse oorzaken hebben. Naast algemene oorzaken (een volle harde schijf of sterk verouderde computer) ligt dit meestal aan het hebben van onvoldoende (toegangs)rechten op uw computer.

Vraag in geval van twijfel hulp bij de persoon die u normaal ondersteunt met IT-zaken.

Terug naar boven

Wat moet ik doen om met het programma te werken in Windows Vista of Windows 7?

Vanaf Windows Vista zijn nieuwe beveiligingsmethodieken in Windows geïntroduceerd. Deze beperken het niveau waarop programma's standaard uitgevoerd worden. De progamma's die u kunt downloaden, hebben zogenaamde 'administrator' toegang nodig omdat zij hun eigen databestanden moeten beheren (in submappen van het programma). 

U kunt uw programma's (in Vista) starten 'als administrator'. De beste manier om dit te doen is op uw snelkoppelingen met de rechtermuisknop te klikken, en het 'Eigenschappen' item te kiezen. U krijgt dan een eigenschappen scherm. Op het tabblad 'snelkoppeling' drukt u op de knop ´geavanceerd´. U kunt op het daarop volgende scherm het vinkvak ´als administrator uitvoeren´ selecteren. Druk op ´ok´, en u kunt voortaan via uw gebruikelijke snelkoppeling werken. U zult voortaan wel een bevestigingsscherm zien (voor het programma start) waar u toestemming moet verlenen voor het starten van uw programma. 

Als uw computer onder IT-beheer staat, kunnen details afwijken: uw beheerder kan dan met bovenstaande informatie de inrichting verzorgen. 

Terug naar boven

Ik heb het programma gedownload maar krijg een foutmelding tijdens het uitpakken en installeren. Wat nu?

Op de foutmelding staat waarschijnlijk dat het bestand een onbekende indeling heeft, of beschadigd is. Aangezien het installatiebestand wordt aangeboden in de juiste bestandsindeling, blijkt hieruit dat het bestand beschadigd is. Dit probleem is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een storing in de bestandsoverdracht tijdens het downloaden via het internet.

Probeer de RI&E opnieuw te downloaden. Lukt dit niet, probeer het bestand dan eens te downloaden via een andere PC. Als het probleem blijft bestaan, dan kunnen wij u het installatiebestand wellicht op een andere manier verstrekken.

Terug naar boven

Is het mogelijk om een databestand van RI&E Grafimedia versie 1(.1b) te importeren in de RI&E Grafimedia 3?

Het is niet mogelijk om een databestand van RI&E Grafimedia versie 1.* te importeren in de RI&E Grafimedia 3. Alleen databestanden van versie 2 kunnen worden ingeladen.
Echter, in versie 2 kunt u wel databestanden van versie 1.* importeren.
Het is mogelijk eerst uw databestand te importeren in versie 2, en vervolgens van versie 2 naar versie 3.

De gegevens die u in versie 1 heeft ingevuld zijn vrijwel zeker erg gedateerd.
Daarom raden wij u aan uzelf de moeite van het importeren te besparen, en in versie 3 met een schone lei (nieuw bestand) te beginnen.

Terug naar boven

Hoe kan ik backups maken van mijn RI&E bestanden?

Binnen de helpfunctionaliteit van het programma is een uitgebreide omschrijving aanwezig over dit onderwerp. Wij raden u aan deze helpfunctie te raadplegen.

Terug naar boven

Hoe kan ik mijn RI&E 2 bestand in de RI&E 3 gebruiken?

Binnen de helpfunctionaliteit van het programma is een uitgebreide omschrijving aanwezig over dit onderwerp. Wij raden u aan deze helpfunctie te raadplegen.

Als korte indicatie kunnen wij u vertellen dat u uw RI&E 2 bestand (een '.dzd' bestand; aanwezig in de 'data' map op de locatie waar uw programma geinstalleerd is) kunt verplaatsen naar de 'data' map van de RI&E 3, en dat u dan binnen het programma de mogelijkheid heeft dat bestand in te laden via het menu. Een update wordt dan automatisch uitgevoerd.

Terug naar boven

Wij zijn bezig met het invoeren van de verbruiksregistratie van afvalstoffen. De gegevens die we hebben ingevuld leiden tot resultaten in de kolom ‘productie’. Klopt de berekening die achter hier achter schuil gaat wel?

Zodra u een stof heeft ingevoerd bij ‘Grond- en hulpstoffen’, wordt er standaard een bijbehorende afvalstof aangemaakt. Die afvalstof krijgt de naam ‘Afvalstof van …’

Bijvoorbeeld: voor de stof ‘fosforzuur’ wordt de afvalstof ‘Afvalstof van fosforzuur’ aangemaakt.

De kolommen in de verbruiksregistratie van afvalstoffen, gaan niet over de grondstof maar over de afvalstof. Dit betekent dat in de kolommen Beginvoorraad en Eindvoorraad de actuele voorraad afval dient te worden ingevoerd. Vul in dat geval niet het aantal cans fosforzuur in dat er aanwezig is, maar het aantal cans Afgewerkt fosforzuur dat aanwezig is.

Terug naar boven

Ik heb 3 mensen die de machine-X bedienen. Moet ik in de Kern-RIE drie werkplekken aanmaken?

Nee dat is niet nodig. De werkplek is immers machine-X, waarbij de machine volgens de machine veiligheidsrichtlijnen uitgevoerd dient te zijn, zodat kans op letsel verwaarloosbaar of verkleind wordt.

Terug naar boven

Ik zie een aantal zaken die ik ken uit de RI&E 2 niet terug. Hoe kan dat?

In de RI&E 3 zijn drie niveau's ingevoerd waarop u de RI&E kunt gebruiken. Indien u voor een lager niveau kiest hoeft u een aantal zaken niet meer in te voeren.

Terug naar boven

Wat is een kluis op verdiepingsvloer?

Dat is een opslagfaciliteit (kluis) op een verdieping.

Terug naar boven

Ik probeer een netwerkinstallatie van het programma uit te voeren. Hoe moet dit?

Binnen de helpfunctionaliteit van het programma is een uitgebreide omschrijving aanwezig over dit onderwerp. Wij raden u aan deze helpfunctie te raadplegen.

Indien u desondanks toch problemen tegenkomt is het verstandig als tussenoplossing de applicatie op alleen uw computer (dus niet in een netwerkopstelling) te installeren. Daarmee kan dan uitgesloten worden dat er andere problemen oorzaak zijn.

Terug naar boven

Hoe is het mogelijk dat mijn bedrijf voor een bepaalde afdeling géén PAGO / PMO advies kent, terwijl de bedrijfstak dit wel weer heeft?

Het aantwoord is eenvoudig: het RI&E programma bepaalt uw risico, en dus ook het bijbehorende advies, op basis van uw eigen antwoorden. Indien u alle vragen in die afdeling met 'Ja' beantwoord heeft, zult u in dit geval dus geen specifiek PAGO / PMO (rest)risico kennen. Een compliment voor uw bedrijfssituatie.

Terug naar boven

Hoe is het mogelijk dat ik in het tabblad PAGO / PMO geen bedrijfstakrisicoprofiel zie voor een bepaalde afdeling?

Naar alle waarschijnlijkheid heeft u nog geen specifieke werkplekken toegekend aan die afdeling. Hierdoor kan het computerprogramma simpelweg geen gestandaardiseerd PAGO / PMO profiel uitlezen.

Terug naar boven

VIB datum in het stoffenregister: wordt deze gekopieerd/gecorrigeerd naar alle afdelingen?

De datum die je ziet bij het invullen, is de datum van de keuzelijst. Die datum wordt alleen weergegeven als er nog geen andere datum voor een stof is opgegeven. Kortom: geef voor iedere stof de datum van het veiligheidsblad op, en er zou geen probleem moeten zijn.

Terug naar boven

In het magazijn hebben wij stellingen staan. Is er een verplichting om deze (periodiek) te laten keuren?

Op grond van het Arbobesluit onder ‘artikel 7.4a keuringen’ wordt vermeldt dat een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie, na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen, gekeurd dient te worden. De keuringen dienen te worden uitgevoerd door een deskundige persoon. Van de uitgevoerde keuringen dienen schriftelijke bewijsstukken aanwezig te zijn. In de praktijk houdt dat in dat er door aanrijding van transportmiddelen de stellingen onvoldoende veilig kunnen zijn. Voordat een magazijnstelling in gebruik wordt genomen, dient deze dus ook te worden gekeurd.

Terug naar boven

Kan je na inlezen van het databestand uit de RIE251 een “Algemene Machine” een nieuwe naam geven, bijvoorbeeld “Enveloppenfeeder”?

Ja en Nee.

Ja ga naar Stap 5 d. in het tabblad bedrijfsprofiel en geef daar een bedrijfeigennaam. U zult zien dat de vragen bij deze machine vrij algemeen is.

Het is daarom beter een nieuwe machine te definiëren op de betreffende afdeling. Dus in dit geval de “Enveloppenfeeder” en de antwoorden van de “Algemene Machine” te kopiëren naar deze machine. Dit doet u door in tabbald “RI&E Praktijk” de afdeling te kiezen en de knop “Antwoorden kopiëren voor machines” te kiezen. Verder wijst het de weg van zelf.

Terug naar boven

Ik heb de hele RI&E Grafimedia (versie 3) ingevuld. Nu wil ik graag controleren of ik alle gegevens daadwerkelijk goed heb ingevuld. Is het mogelijk om de ingevulde gegevens uit te printen?

De RI&E Grafimedia biedt uitgebreide mogelijkheden om de ingevulde gegevens uit te printen.

Wellicht heeft u tijdens het invullen van het programma op verschillende plaatsen een ‘printer’ pictogram zien staan. Deze printer pictogrammen vindt u door het hele programma heen. Als u daarop klikt, worden de gegevens uit dat venster in een (printbaar) rapport verwerkt.

Ook zijn er totaalrapporten in het programma opgenomen. Deze kunt u uitprinten door in de menubalk (bovenaan het venster) op rapporten te klikken.

Terug naar boven

Wat is het verschil tussen de reguliere RI&E en de RIE PLUS?

Het verschil tussen de reguliere RI&E (middenniveau) en de PLUS-versie zit hem in het feit dat er in de PLUS-versie meer vragen te beantwoorden zijn in het tabblad RI&E Organisatie. Het zijn vragen die veel verder ingaan op het HRM-beleid van de organisatie. Het aantal vragen rond de afdelingen en machines blijft overigens onveranderd. Daarnaast kent de PLUS-versie meer ten behoeve van het vervolmaken van de stoffenadministratie. Tevens zijn alle invulvelden in het tabblad Personeelsprofiel toegankelijk zoals die ook toegankelijk waren in de RI&E Grafimedia 2 (de vorige versie). De sociale partners hebben er voor gekozen om alleen in de PLUS-versie onderdelen op te nemen die het wettelijke niveau overstijgen.

Terug naar boven

Ik krijg een foutmelding wanneer ik (via een RI&E helpknop) naar een help-pagina probeer te navigeren. Hoe kan ik dit oplossen?

Er zijn verschillende mogelijke vaker voorkomende oorzaken:

 1. Uw computer kan het type help-file (CHM) niet tonen.
 2. U heeft het programma handmatig geinstalleerd op een locatie waarbij een '#' in de naam staat.
 3. Een beveiligingsupdate blokkeert (ongewenst) de toegang tot dit soort helpfile (CHM). Via de eigenschappen van het chm-bestand (via Windows Verkenner) kunt u deze blokkering opheffen.
 4. U heeft het helpbestand op een netwerklocatie staan met bepaalde veiligheidsinstellingen.

Voor elk van deze situaties is via de helpdesk een oplossing beschikbaar: graag vragen wij u om te kijken of u op voorhand kan bepalen welke van voorstaande oorzaken voor u relevant kunnen zijn.

Terug naar boven

Ik probeer te printen, maar er verschijnt geen rapport.

Er zijn een aantal mogelijke oorzaken voor dit probleem. In afnemende waarschijnlijkheid:

1. U voert het programma niet uit 'als administrator' (zie ook de installatieinstructie hiervoor). Voer het programma in de toekomst uit 'als administrator'.

2. U heeft geen .pdf programma geinstalleerd. Wij raden u aan er een te installeren: Adobe Acrobat (Reader) is de meest bekende (en gratis). Uw rapporten worden bij reguliere installatie aangemaakt in de map C:\Program Files\Arbografimedia\ARBO RI&E 3 Grafimedia\RI&E Rapportage. Daar kunt u kijken of deze handmatig te openen zijn.

3. Uw rechten op de computer zijn door IT-beheer dusdanig (beperkt) ingesteld dat het maken/openen van rapport(bestanden) niet mogelijk is. Neem contact op met uw IT-beheerder.

Voor elk van deze situaties is via de helpdesk een oplossing beschikbaar: graag vragen wij u om te kijken of u op voorhand kan bepalen welke van voorstaande oorzaken voor u relevant kunnen zijn.

Terug naar boven

Ik ben pas later overgeschakeld naar uitvoeren 'als administrator' en kan mijn bestanden niet terugvinden.

Volgens de installatie-instructie moet u het programma uitvoeren 'als administrator'. Indien u dit niet gedaan heeft wilt u dit mogelijk later doen. Indien u dan uw eigen save-bestand niet terug kan vinden kunt u de volgende procedure volgen.

Het RIE3 save-bestand is door Windows op een beveiligde locatie geplaatst omdat het programma in het verleden niet ‘als administrator’ werd uitgevoerd. Deze locatie is (bij normale installaties):

C:\Users\EIGENGEBRUIKERSNAAM\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Arbografimedia\Arbo RI&E 3 Grafimedia

Waarbij ‘EIGENGEBRUIKERSNAAM’ de naam is van de normale Windows-gebruiker op de betreffende PC.

In de submap ‘data’ van deze map staan .ri3 bestanden. Het gewenste bestand (op basis van het bekende eigen gebruik van het programma, waarschijnlijk een bedrijfseigen naam of het meest recente bestand) moet verplaatst worden naar (bij reguliere installaties): C:\Program Files\Arbografimedia\ARBO RI&E 3 Grafimedia\data.

Mocht de map ‘AppData’ niet zichtbaar zijn, dan zijn bepaalde bestands- en maptypen verborgen in Windows. Deze kunt u met de Windows instellingen (weer) zichtbaar maken.

 

Voor Windows 7 gaat dit als volgt:

Ga naar "Start" en klik op "Computer".

Ga naar in het venster linksboven naar "Organiseren" en klik op "Map- en zoekopties".

Klik op "Weergave" en zoek naar de tekst "Verborgen bestanden, mappen en stations".

Selecteer de optie "Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven".

Haal de vinkjes weg voor "Extensies voor bekende bestandstypen verbergen" en "Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen".

Klik op "Toepassen" en vervolgens op OK.

 

Voor Windows Vista gaat dit als volgt:

Ga naar "Start" en klik op "Configuratiescherm".

Ga naar "Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen" en klik op "Mapopties".

Klik op "Weergave" en zoek naar de tekst "Verborgen bestanden en mappen".

Selecteer de optie "Verborgen bestanden en mappen weergeven".

Haal de vinkjes weg voor "Extensies voor bekende bestandstypen verbergen" en "Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen".

Klik op "Toepassen" en vervolgens op OK.

Terug naar boven

Ik kan bepaalde onderdelen (knoppen, lijsten) niet goed zien en/of zaken vallen buiten beeld.

In het algemeen ligt deze situatie aan een globale instelling van de tekstgrootte binnen Windows. Indien u een tekstgrootte heeft ingesteld die groter is dan de standaard (100%) dan wordt de tekst binnen de RI&E (of de oplosmiddelenreductieprogramma's) te groot voor het scherm waarin deze getoond wordt, en kunnen onderdelen buiten beeld vallen.

De oplossing: zet uw instelling terug naar de standaard. Voor Windows 7 gaat dat bijvoorbeeld via de het volgende configuratie-scherm, waarbij u moet kiezen voor de optie "Tekst en andere items groter of kleiner maken":

Windows 7 Font Dpi

 

Terug naar boven

In mijn rapportages (RI&E Rapport en Plan van Aanpak) zie ik niet alle machines of maatregelen.

Dit probleem is opgelost in versie 3.1.2. van de RI&E. Het is verstandig met de laatste versie van de RI&E te werken; wij vragen u dan de installatie-instructie voor het programma te volgen.

Terug naar boven

Ik zie 'teveel' vragen in mijn rapport 'alle vragenlijsten'.

Tot in de meest recente versie van de RI&E (3.1.2 op moment van schrijven) kan dit voorkomen.

Wanneer u het rapport 'alle vragenlijsten' uitdraait ziet u vragen bij beleidsonderwerpen (vragen op het niveau 'RI&E Organisatie') die u wellicht niet terugziet in het programma als vraag om daadwerkelijk te beantwoorden. Bijvoorbeeld een Arbobeleidsvraag of medewerkers gestimuleerd worden hun inzetbaarheid op peil te houden.

Die vragen die 'teveel' zijn, zijn beleidsvragen die voor u zouden gelden indien u het programma op het hoogste ambitieniveau (RI&E Plus) zou gebruiken. Wanneer u op een lager niveau werkt dan kunt u deze vragen in de praktijk dus inderdaad niet invullen - en dat hoeft u dan dus ook niet.

Terug naar boven

Ik ben overgestapt op de web-versie van de RI&E, en nu zie ik dat de vragenlijsten anders zijn.

Dat klopt. De inhoud van de RI&E (vragenlijsten) zijn voor het lanceren van de web-versie ook vernieuwd. Dit gebeurde in het verleden ook bij updates van uw RI&E programma en is dus een normale verbetering naar aanleiding van de stand der techniek. 

Het resultaat is dat u enkele vragen (nieuw) zult moeten beantwoorden. Het is mogelijk dat een vraag ogenschijnlijk hetzelfde is, maar toch opnieuw geëvalueerd moet worden.

Mocht u desondanks vermoeden dat uw vragenlijsten niet juist zijn (wellicht door incomplete import) dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de helpdesk.

Terug naar boven