Welkom bij de Arbocatalogus Grafimedia.

> Keer terug naar de Arbocatalogus

Opstellers van de Arbocatalogus Grafimedia

De Arbocatalogus Grafimedia is overeengekomen tussen het Koninklijke KVGO, FNV KIEM (nu FNV Media & Cultuur), CNV Media (nu CNV Vakmensen), De Unie en ZSO. De arbocatalogus is tot stand gekomen in overleg met klankbordgroepen van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak.

Het werkgebied

De Arbocatalogus Grafimedia geldt voor alle grafimedia bedrijven die vallen onder de werkingsfeer van de grafimedia CAO, dan wel lid zijn van de Koninklijke KVGO.