Het ABC staat voor A = analyseren, B = beoordelen, C = controleren. Samen met een adviseur wordt er een praktijkronde gedaan door het bedrijf.  Aan de hand van stellingen die tijdens de rondgang door de adviseur gesteld worden, geeft u, als werkgever, preventiemedewerker en/of werknemer aan in hoeverre de verschillende Arboaspecten met betrekking tot gevaarlijke stoffen geregeld zijn in het bedrijf. De stellingen zijn onderverdeeld in vier thema’s, inkoop, opslag, gebruik en afvoer.

Bent u bewust bezig met het beheersen van arbeidsrisico’s? Het ABC-advies geeft u richting en hulp bij het implementeren van uw arbobeleid rondom gevaarlijke stoffen. De adviseur zal na de Analyse en Beoordeling een Conclusie trekken. Deze conclusie wordt vertaald naar een Plan van Aanpak. Zo weet u direct waar u in uw bedrijf actief mee aan de slag kunt gaan. In wezen heeft u dus een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) voor uw gevaarlijke stoffen uitgevoerd.

Momenteel wordt er bij twintig bedrijven ABC advies uitgevoerd. Op deze manier wordt het instrument dat hiervoor is ontwikkeld getest. Het instrument wordt verder ontwikkeld aan de hand van de terugkoppeling door de twintig bedrijven. Heeft u interesse in het uitvoeren van ABC advies? Neem dan contact op met het projectteam Stofwisseling via info@arbografimedia.nl

 
   « nieuwsoverzicht