Doe nu mee met de Safety checks voor een veilig(er) en gezond(er) bedrijf

Het bieden van een veilige werkomgeving is een zorgplicht van de werkgever en iedereen in de organisatie heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in. Arbo professionals, zoals preventiemedewerkers en Arbo-coördinatoren, kunnen op dat gebied veel van elkaar leren door hun kennis en kunde te delen en te bundelen. Maar hoe bereik je dat? Door gezamenlijk een programma van Safety Checks te ontwikkelen kunnen bedrijven op eigen kracht en samen met elkaar veiligheid op de werkplek op een hoger plan brengen.

Wat houdt het Safety checks programma in?

Arbo-specialisten gaan elkaar helpen met een veiligheidskundig advies. Door uw vakgenoten uit te nodigen om met een frisse blik naar verbetermogelijkheden in uw organisatie te laten kijken en door zelf een verbeteradvies uit te brengen bij het bedrijf van uw collega’s. Door anderen naar de eigen machines, processen en installaties te laten kijken, krijgt u nieuwe inzichten voor verdere verbetering naar een veilige werkomgeving. Het programma is samengesteld om maximaal 15 Arbo professionals van 15 verschillende bedrijven te trainen om deze Safety checks in de toekomst zelfstandig en bij elkaar te kunnen uitvoeren.

De kracht van Safety Checks

De kracht van deze aanpak is dat bedrijven elkaar helpen. Een team van ‘Arbo-professionals’ bezoekt elkaars bedrijven. Tijdens de bedrijfsbezoeken wordt een momentopname gemaakt op het gebied van ‘veiligheid’ in de organisatie.

Doel Safety Checks

Het doel van de Safety Checks is om op bedrijfsniveau de samenwerking op het gebied van arbeidsveiligheid te stimuleren. Daarnaast gaat het om de uitwisseling van ervaringen zodat het wiel niet telkens opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Een team van Safety professionals vanuit het bedrijfsleven wordt getraind om deze bezoeken uit te voeren en Arbo risico’s te herkennen. 
De Safety Check is een geweldig instrument voor het maken van een momentopname. Zowel voor het bedrijf als de Safety Check-er is het een leerzaam instrument. Het doel van de Safety Checks is tweeledig, namelijk:

  • Door het delen van kennis en kunde met elkaar onder professionele begeleiding, leren de Arbo-professionals op eigen kracht de gezondheid en veiligheid in hun organisatie op een hoger plan te brengen,
  • De uitvoering van de Safety Checks geeft direct zicht op de mogelijke ‘hiaten’ in en verbeteringen van de Arbo-RI&E Grafimedia.

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma bestaat uit 8 dagdelen en is bedoeld voor Arbo professionals en is vooral praktijkgericht. De bijeenkomsten vinden deels klassikaal of online plaats en deels in de bedrijven op locatie, onder begeleiding van professionele Arbo-adviseurs. Elk deelnemend bedrijf ontvangt het ‘bewust veilig werken’-certificaat. Deelname gaat op volgorde van binnenkomst, o.b.v. beschikbaarheid en rekening houdend met de bedrijfsprocessen.

Kosten en aanmelden

Door budgettoekenning vanuit de sociale partners Grafimedia, kunnen wij de eigen bijdrage beperkte houden, deze is € 750,- excl. btw, per deelnemer (één per bedrijf). Deelname gaat op volgorde van binnenkomst, o.b.v. beschikbaarheid en rekening houdend met de bedrijfsprocessen.

Dus meldt u snel aan!

 
   « nieuwsoverzicht