Fysieke belasting: voorkomen is beter dan genezen

Fysieke belasting is naast werkstress de belangrijkste oorzaak van verzuim en beroepsziekten. 42% van alle Nederlandse werknemers doet fysiek belastend werk. Ruim een derde van het werk gerelateerd verzuim komt door klachten aan het bewegingsapparaat. Lichamelijke belasting vormt daarmee een bedreiging voor een langdurige gezonde en productieve inzet van medewerkers. Een belangrijk risico dus om te beoordelen en aan te pakken. Dit geldt ook voor de grafimedia. Denk daarbij aan computerwerkzaamheden of het omstapelen van papier. Vandaar dan binnen onze sector dit VGW-aspect (VGW = Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) ook serieus aandacht krijgt. Daarom staat dit thema direct na psychosociale arbeidsbelasting, op de 2de plaats van onze Arbocatalogus.

Als je wilt weten welke arbeidsrisico’s in uw bedrijf spelen, willen we u adviseren gebruik te (gaan) maken van de ARBO RI&E Grafimedia. Doordat onze branche-RI&E werkplekgericht is opgesteld, is het voor u heel eenvoudig om per werkplek vast te stellen welke gevaren er rond fysieke belasting bestaan. Dan kunt u - voordat er gezondheidsklachten ontstaan – adequaat actie ondernemen. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor de portemonnee van de werkgever. [door: Danny Wilms]

 
   « nieuwsoverzicht