Nieuwe coördinerend vertrouwenspersoon Grafimedia

Vertrouwenspersoon
Werkgevers zijn conform de Arbowet verplicht hun werknemers te beschermen tegen het arbeidsrisico ongewenste omgangsvormen (pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie). Een van de maatregelen die kunnen worden genomen is het aanwijzen van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om degenen die te maken heeft gehad met ongewenste omgangsvormen emotioneel op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen.

Wetsvoorstel verplicht stellen vertrouwenspersoon
Op dit moment is het voor werkgevers nog niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit zal veranderen als de Eerste kamer instemt met een wetsvoorstel om werkgevers met ten minste tien werknemers te verplichten om een interne of externe vertrouwenspersoon in te stellen.

Drie mogelijkheden om vertrouwenspersonen aan te wijzen
Binnen de grafimediasector hebben bedrijven drie verschillende mogelijkheden om vertrouwenspersonen aan te wijzen:

  • Werkgevers kunnen zelf (met instemming van OR of PVT) een of meerdere vertrouwenspersonen aanwijzen binnen de eigen organisatie
  • Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de taak van vertrouwenspersoon neer te leggen bij de Arbodienst of andere deskundige instanties of personen naar keuze
  • De derde mogelijkheid is om gebruik te maken van de branchevertrouwenspersoon Grafimedia.

Brancheregeling voor Grafimedia bedrijven                                                                                                                                                                                                        De sociale partners Grafimedia hebben al een aantal jaar een overeenkomst gesloten met Gimd, een landelijke organisatie op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, voor het leveren van een vertrouwenspersoon. Het raadplegen van de branchevertrouwenspersoon grafimedia is (tot op bepaalde hoogte) gratis voor medewerkers van bedrijven die KVGO-lid zijn. De regeling is als volgt:

  • Klachten worden zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld.
  • Indien noodzakelijk mag één persoonlijk intakegesprek, van maximaal 2 uur, gevoerd worden tussen klager en vertrouwenspersoon op de vestiging van Gimd die zich het dichtst in de buurt van de klager bevindt.
  • Verder kan ter ondersteuning van de klager één gesprek met de leidinggevende van de klager of de meeste gerede persoon bij dat bedrijf van maximaal 2 uur plaatsvinden op het bedrijf van de klager dan wel op de dichtstbijzijnde vestiging van Gimd.
  • Alle andere vervolggesprekken of acties worden niet vergoed; indien deze andere vervolggesprekken en of acties door het bedrijf gewenst worden, zijn deze voor rekening van dit bedrijf en dient het bedrijf daarover afspraken te maken met Gimd.

Nieuwe  coördinerend vertrouwenspersoon Grafimedia: Thabo Hollander  
Met ingang van 1 november heeft de grafimediabranche een nieuwe coördinerend vertrouwenspersoon vanuit Gimd: Thabo Hollander. Zie onderstaande document waarin Thabo zich voorstelt en zijn contactgegevens te vinden zijn. Link naar document

 

 
   « nieuwsoverzicht