Download nu het Corona-protocol grafimedia sector en de nieuwe vragen RI&E!

Met dit protocol kunnen grafimedia bedrijven hun bedrijven en de werkzaamheden daarbinnen inrichten conform de regels van de “1,5 m maatschappij”. Het protocol richt zich op grafimedia bedrijven al dan niet met winkel en op werkzaamheden in het bedrijf maar ook bij klanten.

Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM, zoals die mede zijn omgezet in protocollen van VNO-NCW/MKB-Nederland voor kantoren en winkels die verder zijn aangevuld met zaken die betrekking hebben op onze sector.

Dit protocol stoelt op de stand van zaken van de datum van publicatie en zal zo snel mogelijk worden aangepast indien er nieuwe adviezen, inzichten of maatregelen van kracht worden. Aan de hand van dit protocol zal de Arbo-RIE Grafimedia zo spoedig mogelijk worden aangepast. Zodra de wijzigingen zijn doorgevoerd zal hierover worden gepubliceerd. Ook zullen de gebruikers van de Arbo-RIE Grafimedia daarvan op de hoogte worden gesteld.

Sociale partners hopen dat iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit het protocol zal naleven en actief met elkaar het gesprek voert over de situaties waarin dat lastig is.

Nieuwe vragen RI&E m.b.t. de Corona maatregelen

N.a.v. het protocol is de  Arbo-RIE Grafimedia uitgebreid met 11 nieuwe vragen. Deze vragen kunt u  bekijken in het document dat hieronder te downloaden is. 

U kunt deze vragen gebruiken bij het beoordelen van de eigen situatie in de onderneming. Log hiervoor in in de ARBO RI&E Grafimedia.

    Voorbeeld Corona RI&E vragen binnen de ARBO RI&E Grafimedia

Meer informatie?

Voor vragen en informatie over het protocol en om overtredingen van de regels van dit protocol te melden kunt u contact opnemen met het Coronavraagpunt Grafimedia: 020 – 5435678 of info@KVGO.nl onder vermelding “Corona”.

Download het Corona-protocol grafimedia

Download vragen RI&E ten aanzien van de Corona maatregelen

 

 
   « nieuwsoverzicht