Resultaten enquête Arbo RI&E en Arbocatalogus Grafimedia

In het voorjaar van 2022 is er in opdracht van de sociale partners binnen de Grafimedia een enquête uitgevoerd onder de geregistreerde Arbo RI&E gebruikers. Het doel hiervan was te weten te komen of deze Arbo RI&E-tool inhoudelijk en functioneel compleet is en aansluit bij de behoeften van de gebruikers in de sector. Daarnaast om een beeld te krijgen van de ervaringen met de informatiewebsites over de Arbocatalogus Grafimedia.

De huidige Arbo risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Grafimedia-tool is inmiddels alweer anderhalf jaar ‘actief’. Het hebben van een up-to-date Arbo RI&E is een wettelijke verplichting en gelukkig zijn veel bedrijven hier dan ook volop mee bezig. Dat is belangrijk, omdat het hebben van een actuele RI&E leidt tot een gezonde en veilige werkomgeving en vaak een prettigere werksfeer. De Arbocatalogus Grafimedia (het 'boek met oplossingen' voor de belangrijkste arbeidsrisico's in de sector) is online te raadplegen via diverse websites en de Arbo RI&E tool.


Beknopte resultaten: een dikke 7

De respons op de enquête was met 93 respondenten zo’n 20%. De belangrijkste resultaten van de enquête:

  • De website arbografimedia.nl scoort op gebruiksvriendelijkheid een 7 of hoger.
  • De Arbo catalogus themaboekjes worden door de meeste respondenten als zeer nuttig ervaren.
  • De Arbo RI&E tool scoort een 7 of hoger op gebruiksvriendelijkheid.
  • Twee-derde van de respondenten is bekend met de Arbo Helpdesk en beoordeelt de bereikbaarheid en deskundigheid van de helpdeskmedewerkers met een dikke 7.
  • De module om de stoffenadministratie in kaart te brengen, het Plan van Aanpak en de rapportages worden als meest nuttig ervaren door de gebruikers.

 

Waar liggen de verbeterpunten?

Voor de website Arbografimedia zien gebruikers graag meer voorbeelden uit de praktijk en meer informatie over nieuwe technieken en actuele vraagstukken.  Binnen de Arbo RI&E tool worden vooral praktische verbeteringen voorgesteld, zoals de mogelijkheid om antwoorden te kunnen kopiëren naar vergelijkbare afdelingen en werkplekken en het toevoegen van open tekstvelden voor eventuele eigen opmerkingen. Het toevoegen van links (verwijzingen) naar relevante (Arbo)wetgeving is ook genoemd als verbeterpunt.

 

Klankbordgroep Arbo

Naar aanleiding van de uitgevoerde enquête en de resultaten, is inmiddels met een beperkte groep van gebruikers verder gepraat over de verbeterpunten en (on)mogelijkheden. Zij zullen blijven meedenken bij de bestaande insteek van de Arbo RI&E en suggesties ter verbetering kunnen aandragen vanuit de gebruikerskant. In opdracht van de sociale partners (Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia)  heeft het Dienstencentrum deze klankbordgroep opgezet en de rol van facilitator op zich genomen.

Mocht u interesse hebben in de meer uitgebreidere enquêteresultaten, mail dan naar info@arbografimedia.nl.

 
   « nieuwsoverzicht