Vaak wordt de vraag gesteld of magazijnstellingen gekeurd moeten worden? Anders gezegd: worden magazijnstellingen als een arbeidsmiddel gezien? Net als heftrucks en hoogwerkers?

Het antwoord is: JA!

Onder de definitie van arbeidsmiddelen vallen ook middelen die niet aangedreven zijn. Onder arbeidsmiddelen verstaan we alle gereedschappen, hulpmiddelen, apparaten, machines en installaties die we gebruiken bij de uitvoering van het werk. Een bekend voorbeeld hiervan zijn overheaddeuren die periodiek gekeurd moeten worden. Maar dit houdt dus ook in dat magazijnstellingen als arbeidsmiddel gekeurd moeten worden. Een veilige ondergrens voor de keuringsfrequentie is éénmaal per jaar. Het is ook toegestaan om bij ingebruikname een eerste officiële keuring te laten uitvoeren door een keurmeester en daarna zelf visuele inspecties te houden. Maar indien er veel (hoge) stellingen staan is het natuurlijk altijd veiliger om elk jaar een keuring uit te laten voeren. Maar die keuze ligt bij de ondernemer. 

In het Arbobesluit wordt vermeld onder ‘artikel 7.4a keuringen’ dat een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie, na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen, gekeurd dient te worden. De keuringen dienen te worden uitgevoerd door een deskundige persoon. Van de uitgevoerde keuringen dienen schriftelijke bewijsstukken aanwezig te zijn. In de praktijk houdt dat in dat door aanrijding van transportmiddelen de stellingen onvoldoende veilig kunnen zijn. Voordat een magazijnstelling in gebruik wordt genomen, dient het dus ook te worden gekeurd. In de risico-inventarisatie en evaluatie zal blijken welke risico’s een magazijnstelling vormt. Na de keuring wordt er op de magazijnstellingen een keuringssticker geplaatst en zijn de draagvermogens ook aangegeven.

Zorg daarom dat uw magazijnstellingen voldoende veilig zijn voor gebruik en voorkom onnodige incidenten! 

 
   « nieuwsoverzicht