Controle-projecten Inspectie SZW (ISZW)

Sinds kort is de Inspectie SZW (de vroegere arbeidsinspectie) binnen de branche weer actief met handhaving. Het gaat om twee controleprojecten, te weten:

  • controle op het gebruik van gevaarlijke stoffen en
  • het algemene Arbobeleid binnen bedrijven.

Op basis van de huidige ervaringen lijken met name de aanlevereisen rond gevaarlijke stoffen (met opgave van CAS-nummer) voor ondernemers een probleem te worden. Wat de inspecties rond het tweede thema Arbozorg bij bedrijven inhoudt is nog onduidelijk. Maar dat in ieder geval weer gekeken gaat worden naar de actualiteit van de ARBO RI&E en het Plan van Aanpak lijkt logisch. De vraag is: zijn de bedrijven klaar om de inspecties van SZW te ondergaan, zonder een boete op te lopen? De helft waarschijnlijk wel; dus de andere helft niet. De vraag is: tot welke groep behoort uw bedrijf?

Projecten

Hieronder volgt een korte beschrijving van de twee projecten:

Inspectieproject gevaarlijke stoffeninventarisatie

De Inspectie SZW is begonnen met het controleren van een duizendtal bedrijven op het gebruik van gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven zijn schriftelijk benaderd met de volgende brief: brief ISZW.  Om als bedrijf aan te kunnen tonen dat er niet met stoffen wordt gewerkt, waar gevaarlijke componenten in zitten, moeten zij al hun stoffen met CAS-nummer gaan invoeren in een speciale site van SZW. De meeste ondernemers hebben echter onvoldoende inzicht in de gevaarsaspecten van hun grond- en hulpstoffen. Laat staan dat ze weten wat met de term CAS-nummer wordt bedoeld. CAS staat voor: Chemical Abstracts Service. Maar met die toelichting bent u natuurlijk ook niet geholpen. Kortom: bedrijven worden geconfronteerd met vragen waar ze met veel moeite antwoord op kunnen geven, als ze al met een antwoord kunnen komen.

Gezien de vraagstelling en de hoeveelheid werk die de beantwoording van deze vragen met zich meebrengt, is het KVGO niet te spreken over deze controle en wil zij e.e.a. op korte termijn in VNO-verband bespreken met ISZW en de beleidsafdeling van het ministerie van SZW. Mocht u als KVGO-lid ook zijn aangeschreven door ISZW, dan verzoeken wij u dat z.s.m. per e-mail door te geven aan Maarten Reuderink: e-mail: info@kvgo.nl onder vermelding “gevaarlijke stoffeninventarisatie”.

Inspectieproject arbozorg bij drukkerijen
De ISZW wil dit jaar ook de drukkerijen controleren op hun arbobeleid. De inhoud van deze controle is nog niet bekend. Maar dat de actualiteit van de ARBO RI&E en Plan van Aanpak hiervan onderdeel uitmaakt, lijkt logisch. Ook het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zal naar verwachting op de agenda van de inspecteur staan. Maar tot nu toe is dit gissen. Zodra we meer weten, laten wij u dit weten, waardoor u zich kunt voorbereiden op een mogelijk bezoek. We willen u in ieder geval met klem adviseren uw ARBO RI&E (weer) op orde te brengen, met bijbehorend Plan van Aanpak. De beste manier om dit te doen is natuurlijk door gebruik te maken van de ARBO RI&E Grafimedia, omdat dit het enige branche-instrument is die door het ministerie van SZW en de ISZW officieel erkend is (zie rie.nl). Zie voor meer informatie over de branche-RI&E de website: www.arbografimedia.nl of ga direct naar de RI&E op www.rie.arbografimedia.nl .

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de Helpdesk Arbografimedia via e-mail: info@arbografimedia.nl of bel: 020 – 543 56 65.

 
   « nieuwsoverzicht