Welkom bij de Arbocatalogus Grafimedia.

Naslagwerk Arbocatalogus thema's

Welkom bij het Naslagwerk Arbocatalogusthema's. Vanuit dit menuonderdeel kunt u een samenvatting van de ACG-themadocumenten op de site doornemen en direct doorgaan naar onder onderliggende (meer uitgebreide) documenten. U ziet hieronder een overzicht van de thema's.
Als alternatief kunt u ook doelgericht zoeken naar praktische oplossingen.

ARBOcatalogus thema's

Thema 1: Van werkdruk naar werkplezier

Download Thema document | Download Samenvatting

 
   « Producten overzicht

De grafimedia branche is door sterke technologische ontwikkelingen in een razend tempo veranderd. De meeste bedrijven werken tegenwoordig in een hightech omgeving met geavanceerde apparatuur en er hebben zich nieuwe markten aangediend. Bij het ...

Thema 2: Fysieke belasting

Download Thema document | Download Samenvatting

 
   « Producten overzicht

Lichamelijke belasting door het werk komt veel voor in grafische bedrijven. Ongeveer 25% van het ziekteverzuim hangt samen met klachten aan het bewegingsapparaat. Bewustwording en gedrag spelen een belangrijke rol bij het veilig en gezond werken. ...

Thema 3: Machineveiligheid

Download Thema document | Download Samenvatting

 
   « Producten overzicht

In de grafimedia branche worden veel machines gebruikt. Met machines kunnen ongevallen gebeuren. De gevolgen daarvan zijn vaak groot, soms zelfs met (blijvend) letsel. Machineveiligheid is daarom een belangrijk onderwerp. Voor de productie van ...

Thema 4: Geluid op de werkplek

Download Thema document | Download Samenvatting

 
   « Producten overzicht

Naarmate we ouder worden, gaan we minder goed horen. Dat geldt voor iedereen. Maar bij mensen die lang verblijven op plaatsen met een hoog geluidsniveau, gaat het gehoor vaak sneller achteruit dan onder ‘normale’ omstandigheden.  Het verschil ...

Thema 5: Gevaarlijke stoffen

Download Thema document | Download Samenvatting

 
   « Producten overzicht

Drukwerk maken zonder gebruik te maken van gevaarlijke stoffen is vandaag de dag nog steeds niet mogelijk. De afgelopen tien jaar is er binnen de bedrijfstak op dit vlak echter wel veel verbeterd. Toch zien we nog steeds gevarenetiketten op bepaalde ...

Thema 6: Oplosmiddelenreductie in de Offset

Download Thema document | Download Samenvatting

 
   « Producten overzicht

Oplosmiddelen, wie kent ze niet? Oplosmiddelen zijn makkelijk verdampende stoffen waarin andere stoffen oplossen. Juist dóór hun hoge verdampingsgraad en vetoplossend vermogen worden oplosmiddelen nog steeds op grote schaal gebruikt in verven, ...

Thema 7a: Gebruik van organische oplosmiddelen in de Zeefdruk

Download Thema document | Download Samenvatting

 
   « Producten overzicht

In dit thema-document vind je een praktische richtlijn met betrekking tot het gebruik van organische oplosmiddelen in de zeefdruk. De richtlijn is weergegeven in de vorm van een controlelijst en is bedoeld om een voor de medewerkers in ...