Informatie en Help

Deze pagina biedt u informatie over:

Veel gestelde vragen,

De werking van de ARBO RI&E 

De betekenis van de ARBO Catalogus Grafimedia.

 

De opstellers van de Arbocatalogus Grafimedia

De Arbocatalogus Grafimedia is overeengekomen tussen het KVGO, FNV , CNV De Unie en ZSO. De arbocatalogus is tot stand gekomen in overleg met klankbordgroepen van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak.