De RI&E Grafimedia als groeimodel

Om werkgevers en werknemers te ondersteunen in hun arbobeleid, hebben de sociale partners de ARBO RI&E Grafimedia ontwikkeld. De ARBO RI&E Grafimedia is ontwikkeld met een groeimodel als uitgangspunt. Hierdoor is het voor alle typen gebruikers mogelijk op hun manier en op hun niveau met de inventarisatie en evaluatie van arbeidsomstandigheden bezig te zijn. De RI&E Grafimedia kent in totaal vier niveaus:

Nu kan het voorkomen dat je niet weet welk niveau voor jullie bedrijf het meest geschikt is. In dat geval willen we u adviseren om de Gratis ARBO Risico scan te doen. Na het beantwoorden van 14 multiple choice vragen geeft de scan u een advies. Tevens kunt u een PDF-rapport laten genereren waarmee u al de eerste verbeteracties t.a.v. arbeidsomstandigheden in uw bedrijf kunt uitvoeren.

Het 5de RI&E-niveau: de ISO 45001, Arbomanagement

Met name voor bedrijven die met de Plus RI&E aan de slag zijn gegaan (het 4de niveau), hebben de mogelijkheid hun HRM-beleid verder vorm te geven, via het gebruik van de ISO 45001. Deze ISO-norm beschrijft de opbouw van een zogenaamd Arbo/HRM-managementsysteem, waardoor Arbeidsomstandigheden en Duurzame Inzetbaarheid beter geintegreerd raakt in de bestaande bedrijfsvoering. Je kunt de ISO 45001 als 5de niveau zien.

Voor informatie bel of mail de Helpdesk Arbografimedia: tel. 020 – 543 56 65 / info@arbografimedia.nl