Arbo-instrumenten

De Grafimedia is een bedrijfstak die door de jaren heen steeds veiliger en gezonder is geworden. Door een goede samenwerking tussen werkgevers en werknemers zijn de acute problemen rond arbeidsomstandigheden adequaat aangepakt. De sociale partners hebben hier een belangrijke rol in vervuld, door de bedrijven steeds te voorzien van praktische arbo-instrumenten. De bekendste hiervan zijn wel de ARBO RI&E en ARBOcatalogus Grafimedia waarmee bedrijven systematisch een inventarisatie kunnen uitvoeren naar mogelijk ARBO-risico's in de bedrijfsvoering. 

Om toegang te krijgen tot de verschillende bedrijfstakinstrumenten, kunt u eenvoudig via het menu, of de onderstaande lijst, een keuze maken. 

Instrumenten

De ARBO-RI&E Grafimedia 

ARBO Informatie brochures

Afkortingen en begrippenlijst

Interessante hyperlinks