Handreiking Zwangerschap en werk

De derde editie van de handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap & Werk is gepubliceerd. De tekst is op diverse plekken aangepast omdat er veel veranderingen zijn sinds de vorige editie uit 2013. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Arbowet uit 2017 en nieuwe ontwikkelingen omtrent gevaarlijke stoffen.  In de handreiking wordt inzichtelijk gemaakt aan welke wet- en regelgeving bedrijven moeten voldoen op het gebied van zwangerschap en werk. Daarnaast worden concrete handvaten gegeven hoe bedrijven aan de hand van maatregelen en oplossingen aan die wet- en regelgeving kunnen voldoen. Vervolgens worden er verschillende afwegingen voorgelegd die kunnen helpen bij het opstellen van de arbocatalogus.

Deze handreiking is echter ook bruikbaar voor individuele werkgevers en werknemers, want ook zij kunnen waardevolle informatie voor hun bedrijven uit deze handreiking halen. Download hier de handleiding.