Brochures

Indien u een van de onderstaande brochures wilt ontvangen, neem dan contact op met de ARBO-Grafimedia helpdesk: 

Telefoon: 020 5435665

E-mail:          info@arbografimedia.nl

Lijst met ARBO catalogus thema's:

Praktische instrumenten voor arborisico’s in de grafimedia

De huidige brochures zijn in bewerking:

Thema 1: Van werkdruk naar werkplezier
Thema 2: Fysieke belasting
Thema 3: Machineveiligheid
Thema 4: Geluid op de werkplek
Thema 5: Gevaarlijke stoffen
Thema 6: Oplosmiddelenreductie in de Offset
Thema 7a: Gebruik van organische oplosmiddelen in de Zeefdruk

Lijst met ARBO informatie brochures:

De huidige brochures zijn in bewerking:

AI-thema 9 Arbobeleid in de Grafimedia
AI-thema 10 Verzuimbeleid en re-integratie
AI-thema 11 Inrichting van Gebouwen
AI-thema 12 Bedrijfshulpverlening
Arbo Convenantsthema 7 UV-systemen leren kennen en leren gebruiken
Arbo Convenantsthema 8 Omgaan met oplosmiddelen in verpakkingsdrukkerijen 

Lijst met overige ARBO informatie 

Handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap & Werk