Arbo Informatie Brochure: Inrichting van gebouwen en werken op hoogte

Voor ieder arbeidsrisico binnen de ARBOcatalogus Grafimedia is een Arbo Catalogus Themabrochure opgesteld. Maar er is meer! Naast de themabrochures zijn er Arbo informatiebrochures. Deze brochures geven inzicht in en nuttige en praktische informatie over verschillende Arbo onderwerpen. Eén van deze brochures is: ‘Inrichting van gebouwen en Werken op hoogte’. De geactualiseerde brochure informeert werkgevers en werknemers over de belangrijkste aspecten rond dit thema.

Inrichting van gebouwen en Werken op hoogte

Aandacht voor de inrichting van je bedrijfspand en werkomgeving is minstens zo belangrijk als de inrichting van je huis. We brengen per slot van rekening uren per dag door op het werk! Een goed ingericht bedrijfspand draagt bij aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Datzelfde geldt voor maatregelen om valgevaar bij werken op hoogte te voorkomen.

In de brochure komen onderwerpen aan de orde als:

  • werkplekoppervlakte en verlichting

Om goed te kunnen werken in een kantoorruimte heb je minimaal een aantal vierkante meters nodig voor bijvoorbeeld een tafel, kast en beeldscherm. Goed en voldoende licht is essentieel, niet alleen voor kantoor- maar ook voor productieruimtes. Slechte verlichting gaat ten koste van de effectiviteit, veroorzaakt fouten en kost dus geld. De brochure geeft informatie over een effectieve inrichting en verlichting van werkruimtes.

  • Luchtverversing, geluidbeheersing en klimatologische werkomstandigheden

Een goede ventilatie en juiste temperatuur zijn essentieel om goed en prettig te kunnen werken. Hitte gaat ten koste van gezondheid, concentratievermogen en productiviteit. Hinderlijk geluid leidt af. De brochure geeft informatie en praktische tips hoe je kunt zorgen voor optimale klimatologische werkomstandigheden en hinderlijk geluid kunt voorkomen.

  • Voorzieningen voor het personeel

Een kantine, kleed- en wasgelegenheid en toiletten. Het zijn stuk voor stuk voorzieningen die nodig zijn om prettig te kunnen werken.

  • Veiligheid van gebouwen

In de brochure wordt aandacht besteed aan (wettelijke) regels met betrekking tot relevante gebouwgebonden onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan vloeren, trappen, elektrische installaties, vluchtwegen, blusmiddelen en brandgevaar. De regels zijn gericht op het voorkomen of beperken van gevaarlijke situaties.

  • Werken op hoogte

Werken op 2.5 meter hoogte valt al onder werken ‘op hoogte’. Valgevaar is een risico. Denk bij vallen niet alleen aan werken op hoogte. Ook struikelen of het werken op een onstabiele ondergrond kan een val veroorzaken. De brochure geeft een samenvatting van de regels omtrent werken op hoogte (werken op steigers, hoogwerkers en daken) en valbeveiliging.

  • Keuringen en onderhoud

Om veilig te werken met machines, is goed onderhoud belangrijk. En bovendien verplicht volgens de Arbowetgeving. Voor sommige arbeidsmiddelen geldt daarnaast een aanvullende keuringsplicht.  

Meer weten?

Lees de Arbo Informatie Brochure: Inrichting van gebouwen en Werken op hoogte! De brochure is in heldere taal geschreven en is een handig naslagwerk voor zowel werkgevers als werknemers.