Onderzoek

Er is over veiligheid, gezondheid en gevaarlijke stoffen al heel wat onderzocht.

Rapport Panteia over preventie van beroepsziekten

De bedrijfscultuur op de werkvloer is van belang bij het voorkomen van beroepsziekten. Dit is een van de uitkomsten uit het onderzoeksrapport “Preventie van beroepsziekten” van Panteia en VHP Human Performance dat in april 2015 is verschenen.

Ook de relatie tussen werkgever en werknemer op de werkvloer kan een gunstige invloed uitoefenen op het voorkomen van welke beroepsziekte dan ook.
 
De belangrijkste factoren
 
Steeds meer werkgevers en werknemers zijn zich bewust van de directe oorzaken van beroepsziekten. Het ontbreekt echter vaak aan kennis en bewustzijn van de meer indirecte factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van een beroepsziekte. Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste factoren liggen op het niveau van de werkvloer.
 
Een aantal kernfactoren die uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn: 
  • de heersende normen ten aanzien van gezond en veilig werken
  • de verantwoordelijkheid van de werknemer
  • de mate van betrokkenheid van de werkgever en werknemer bij werk en beleid
  • de sociale steun die de werknemer ervaart bij collega’s en direct leidinggevende

Wilt u meer informatie? Download dan het rapport.