De Web-RI&E Grafimedia (en andere instrumenten)

Bedrijven in de creatieve industrie (dus ook de Grafimedia) kunnen met behulp van de Web-RI&E Grafimedia hun ARBO-risico’s in het bedrijf op een praktische manier in kaart brengen. De sector beschikt al sinds 1995 over een branchespecifieke RI&E, die door de sociale partners elk jaar weer geactualiseerd wordt, om aansluiting te kunnen blijven houden met de wensen van gebruikers en geldende wet- en regelgeving vanuit de overheid.
 
De Web-RI&E omvat niet alleen een inventarisatiesystematiek ten aanzien van veiligheidsrisico’s, maar geeft ook toegang tot:

  • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark),
  • Een compleet taken-toekenningssysteem ten opzichte van alle organisatorische aspecten rond arbeidsomstandigheden,
  • Een geautomatiseerd BHV-plan,
  • Een volledig stoffenboekhoudprogramma met automatische blootstellingsbeoordeling,
  • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie,
  • Een verdiepingssystematiek voor de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), een belangrijk onderwerp binnen de milieuwetgeving.  

 

LET OP:
Om met de Web-RI&E aan de slag te kunnen gaan zult u zich eerst moeten aanmelden. Hiervoor is een speciale aanmeldingsprocedure geschreven, waarvoor u onder andere een gebruikersnaam en wachtwoord moet opgeven. Pas nadat u uw aanmelding heeft voltooit, kunt u aan de slag met de ARBO RI&E. Wanneer u later terug komt, kunt u natuurlijk direct via de startpagina van de ARBO RI&E inloggen.
Mocht u problemen ondervinden bij het inloggen, neem dan contact op met de Helpdesk Arbografimedia: info@arbografimedia.nl of bel: 020 - 5435665

Klik op de startknop om naar de Web-RI&E Grafimedia te gaan

  

Toegang tot andere instrumenten

Wellicht heeft u redenen om geen gebruik te willen maken van de webapplicatie van de ARBO RI&E. Dat vinden wij natuurlijk wel jammer, omdat wij van mening zijn dat u hiermee de best beschikbare RI&E-systematiek in handen heeft. Tot voor kort kon u nog de onderstaande oude stand-alone-instrumenten downloaden: 

  • De ARBO RI&E 3 Grafimedia,
  • Oplosmiddelenreductie in de Offset,
  • Oplosmiddelenreductie in de Zeefdruk.

Doordat deze instrumenten inhoudelijk en softwarematig sterk verouderd zijn en de content hiervan in de huidige webapplicatie van de ARBO RI&E is ingebouwd, hebben de sociale partners besloten de beschikbaarstelling hiervan via de website te beëindigen. Indien u echter toch nog gebruik wilt maken van deze tools, dan kunt u deze tot 1 juli 2018 nog via de Helpdesk Arbografimedia bestellen: info@arbografimedia.nl of bel: 020 - 5435665.