ARBO RI&E Grafimedia

Aan de basis van het arbobeleid van een onderneming ligt een inhoudelijk goede Risico Inventarisatie & Evaluatie (kortweg ARBO RI&E), waarin alle bedrijfsrisico's op het terrein van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) systematisch in kaart zijn gebracht. Met deze branche-RI&E kan elke werkgever en werknemer voor zijn/haar bedrijf de Arbo risico’s inventariseren.

Werken met de RI&E levert u veel toegevoegde waarde op. Te weten:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Grafimedia en Communicatie Industrie zijn voorgedefinieerd
 • De RI&E kent 4 niveaus: van makkelijk (de START RI&E als introductie) tot en met compleet/volledig (de PLUS RI&E voor grote bedrijven)
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Een stoffenboekhoudprogramma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie (inclusief voor grote bedrijven de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans)
 • Automatisch opgestelde veiligheidsinstructies (per werkplek) en Veiligheidskaarten (voor gevaarlijke stoffen)
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma

Nieuwsgierig geworden, maar wilt u meer weten over de ARBO RI&E? Ga dan naar info.arbografimedia.nl.

Enthousiast geworden en wilt u aan de slag gaan? Ga dan naar rie.arbografimedia.nl.

LET OP:

Om met de Web-RI&E aan de slag te kunnen gaan zult u zich eerst moeten hebben aanmelden. Pas nadat u uw aanmelding heeft voltooid, kunt u aan de slag met de ARBO RI&E. Wanneer u later terugkomt, kunt u natuurlijk direct via de startpagina van de ARBO RI&E inloggen.
Mocht u problemen ondervinden bij het aanmelden of inloggen, neem dan contact op met de met de Helpdesk Arbografimedia: info@arbografimedia.nl of bel: 020 - 5435665

Klik op de startknop om naar de ARBO-RI&E Grafimedia te gaan

  

Licentiekosten niet KVGO-leden

Licenties voor de ARBO RI&E zijn voor KVGO-leden gratis. Maar niet-leden dienen voor het gebruik van de ARBO RI&E een licentie te kopen. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de bedrijfsgrote en de lengte van de licentieperiode (1 of de gunstigere 3 jaarslicentie).
Klik hier om meer informatie te krijgen over de licentiekosten.

Makkelijk aan de slag met andere branche-RI&E’s

De ARBO RI&E staat niet op zichzelf. Deze RI&E heeft namelijk twee volwaardige “zusjes”: de CO2 & Energie RI&E en de Data Security RI&E. Veel bedrijven vinden het werken met de ARBO RI&E een weerwaarde hebben, als zij ook direct hun Energie-analyse kunnen uitvoeren, een gevalideerde CO2-voetafdrukberekening kunnen maken en hun Data Security in kaart kunnen brengen.

• Wilt u meer weten over de CO2 & Energie RI&E, dan verwijzen wij u naar het Kennisplatform Energie KVGO: https://www.kennisplatform-energie-kvgo.nl/ . Op dit platform vindt u allemaal handige tips om met CO2- en Energiereductie aan de slag te gaan.

• Voor meer informatie over de Data Security RI&E, verwijzen wij naar: https://www.dienstencentrum.com/informatiebeveiliging.html

Een licentie moet per unieke entiteit (dus vof, BV of NV) worden aangevraagd. Met vragen kunt u zich richten tot de Helpdesk Arbografimedia (mail: info@arbografimedia.nl of bel: 020 5435665).