De Web-RI&E Grafimedia (en andere instrumenten)

De Web-RI&E omvat niet alleen een inventarisatiesystematiek ten aanzien van veiligheidsrisico’s, maar geeft ook toegang tot:

  • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark),
  • Een compleet taken-toekenningssysteem ten opzichte van alle organisatorische aspecten rond arbeidsomstandigheden,
  • Een geautomatiseerd BHV-plan,
  • Een volledig stoffenboekhoudprogramma met automatische blootstellingsbeoordeling,
  • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie,
  • Een verdiepingssystematiek voor de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), een belangrijk onderwerp binnen de milieuwetgeving.   

LET OP:
Om met de Web-RI&E aan de slag te kunnen gaan zult u zich eerst moeten aanmelden. Hiervoor is een speciale aanmeldingsprocedure geschreven, waarvoor u onder andere een gebruikersnaam en wachtwoord moet opgeven. Pas nadat u uw aanmelding heeft voltooid, kunt u aan de slag met de ARBO RI&E. Wanneer u later terug komt, kunt u natuurlijk direct via de startpagina van de ARBO RI&E inloggen.
Mocht u problemen ondervinden bij het inloggen, neem dan contact op met de Helpdesk Arbografimedia: info@arbografimedia.nl of bel: 020 - 5435665

Klik op de startknop om naar de Web-RI&E Grafimedia te gaan

  

Licentiekosten voor niet KVGO-leden

Het kennisplatform Arbo Grafimedia en de ARBO RI&E Grafimedia zijn initiatieven van de sociale partners binnen de Grafimedia. Reeds vele jaren werken specialisten aan het actueel houden en verbeteren van het arbo-instrumentarium. Ze doen dit in het belang van werkgevers en werknemers, die belang hechten aan een veilige en gezonde werkomgeving, waarin welzijn en duurzame inzetbaarheid belangrijke ondernemersthema’s zijn.

Het instrumentarium is voor KVGO-leden gratis, omdat zij via de geëigende kanalen hun afdrachten aan de sociale fondsen doen, die op hun beurt weer het kennisplatform en de ARBO RI&E financieren. Dat betekent automatisch dat niet-betalende bedrijven het instrumentarium niet gratis kunnen gebruiken. Vandaar dat de sociale partners met elkaar hebben afgesproken om een financiële bijdrage te vragen. Niet-KVGO-leden hebben de mogelijkheid om te kiezen voor een 1-jaarslicentie of (met forse korting) een 3-jaarslicentie. Hieronder vindt u het prijzenoverzicht:

Bedrijfscategorie o.b.v. werkzame personen

1-jaarslicentie (excl. Btw)

3-jaarslicentie (excl. Btw)

1 – 10

€ 375

€ 788 (= 30% korting)

11 – 25

€ 500

€ 1.125 (= 25% korting)

26 – 50

€ 750

€ 1.800 (= 20% korting)

51 - 100

€ 1.250

€ 3.000 (= 20% korting)

>100

€ 2.000

€ 4.800 (= 20% korting)

Een licentie moet per unieke entiteit (dus vof, BV of NV) worden aangevraagd. Met vragen kunt u zich richten tot de Helpdesk Arbografimedia (mail: info@arbografimedia.nl of bel: 020 5435665).