De Web-RI&E Grafimedia (en andere instrumenten)

Bedrijven in de creatieve industrie (dus ook de Grafimedia) kunnen met behulp van de Web-RI&E Grafimedia - de one-stop-shopping internetapplicatie - hun ARBO risico’s in het bedrijf systematisch in kaart brengen. Deze RI&E is dan ook de officiële opvolger van de ARBO RI&E 3 Grafimedia. 

De Web-RI&E omvat niet alleen een inventarisatiesystematiek ten aanzien van veiligheidsrisico’s, maar geeft ook toegang tot:  

  • Een actueel dashboard van uw ARBO-prestaties (met benchmark ten opzichte van de branche), 
  • Een compleet taken toekenningssysteem ten opzichte van alle organisatorische aspecten rond arbeidsomstandigheden, 
  • Een geautomatiseerd BHV-plan, 
  • Een volledig stoffenboekhoudprogramma met automatische blootstellingsbeoordeling 
  • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie  
  • Een verdiepingssystematiek voor de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), een belangrijk onderwerp binnen de milieuwetgeving.  

LET OP:

Om met de Web-RI&E aan de slag te kunnen gaan zult u zich eerst moeten aanmelden. Hiervoor is een speciale aanmeldprocedure geschreven, waarvoor u onder andere een gebruikersnaam en wachtwoord moet opgeven. Pas nadat u zich volledig gedefinieerd heeft als gebruiker (dus inclusief type bedrijf en type werkplekken, of importeren van uw bestaande database) kunt u daadwerkelijk met de RI&E aan de slag. Wanneer u later terugkomt kunt u natuurlijk direct via de startpagina van de Arbo RI&E inloggen.

Mocht u problemen ondervinden bij het inloggen neem dan contact op met de Helpdesk Arbografimedia: info@arbografimedia.nl of bel: 020 - 5435665

Klik op de startknop om naar de Web-RI&E Grafimedia te gaan

  

Toegang tot andere instrumenten

Wellicht heeft u redenen om geen gebruik te willen maken van de webapplicatie van de ARBO RI&E. In dat geval kunt u nog steeds gebruik blijven maken van de bestaande stand-alone versies van:

  • De ARBO RI&E 3 Grafimedia,
  • Oplosmiddelenreductie in de Offset
  • Oplosmiddelenreductie in de Zeefdruk. 

Hoewel deze instrumenten van hoge kwaliteit zijn, willen wij u er wel op attenderen dat de inhoud én software en van deze programma’s niet verder geactualiseerd worden dan eind 2013. Dit betekent dat een aantal nieuw ontwikkelde applicaties alleen terug te vinden zijn in de Web-RI&E en dat door de jaren heen uw (stand-alone) RI&E uiteindelijk niet meer overeen zal komen met de stand der techniek (en dus niet volledig zal zijn). Dat gezegd hebbende, kunt u hieronder de instrumenten downloaden.

Toelichting bij downloaden

Druk op de gewenste ´download´ link en het programma zal gedownload worden. U dient dan wel het programma nog conform de installatie-instructies te installeren. Mocht u bij Windows problemen tegenkomen met betrekking tot de rechten die u heeft om software te installeren, kijk dan bij de instructies voor het downloaden bij deze rubriek.

Mocht u problemen ondervinden, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Arbografimedia: info@arbografimedia.nl of bel: 020 - 5435665. 

 

Overzicht van andere (oudere) instrumenten

Arbo RI&E 3 Grafimedia

download (versie 3.1.2) 

Deze ARBO RI&E is de laatste downloadbare RI&E die door de sociale partners is ontwikkeld in het kader van het bedrijfstakbeleid. Hoewel deze versie nog steeds voor veel computergebruikers bruikbaar is, zal deze niet meer geactualiseerd worden. De laatste actualisatie heeft in het najaar van 2013 plaatsgevonden. Alle hierna ontwikkelde content is geïntegreerd in de Web-RI&E Grafimedia, wat daarmee de nieuwe standaard voor de bedrijfstak is geworden.

Alvorens te gaan downloaden, raden wij u ten zeerste aan het instructie-document te lezen dat bovenaan dit onderdeel van de website staat. Vervolgens is het van belang het document over installeren van een nieuwe RI&E 3 versie te raadplegen.

Oplosmiddelenreductie in de offset

download

Dit digitale instrument is een middel om als Offsetdrukkerij via een stand-alone aanpak op een praktische manier invulling te geven aan het oplosmiddelenreductiebeleid. Een actief beleid op het terugdringen van oplosmiddelen is al sinds vele jaren een vereiste binnen de branche (vanwege OPS-gevaar). Dit instrument geeft u adviezen om hier adequaat invulling aan te geven. Let op: dit instrument zal qua inhoud niet meer geactualiseerd worden. Alle wijzigingen vanaf 2014 zullen geïntegreerd zijn met de Web-RI&E Grafimedia.

U kunt hier lezen welke wijzigingen er zijn gedaan in de laatste downloadbare versie.

Oplosmiddelenreductie in de zeefdruk

download

Dit hulpmiddel biedt het bedrijf ondersteuning bij de oplosmiddelenreductie in de zeefdruk. Met een stappenplan omschakelen naar UV, werkwijze en gebruik van minder vluchtige reinigingsmiddelen en aandacht voor ventilatie komen alle praktische zaken aan bod. Let op: dit instrument zal qua inhoud niet meer geactualiseerd worden. Alle wijzigingen vanaf 2014 zullen geïntegreerd zijn met de Web-RI&E Grafimedia.