ARBO RI&E Grafimedia

Aan de basis van het arbobeleid van een onderneming ligt een inhoudelijk goede Risico Inventarisatie & Evaluatie (kortweg ARBO RI&E), waarin alle bedrijfsrisico's op het terrein van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) systematisch in kaart zijn gebracht. Met deze branche-RI&E kan elke werkgever en werknemer voor zijn/haar bedrijf de Arbo risico’s inventariseren.

Werken met de RI&E levert u veel toegevoegde waarde op. Te weten:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Grafimedia en Communicatie Industrie zijn voorgedefinieerd
 • De RI&E kent 4 niveaus: van makkelijk (de START RI&E als introductie) tot en met compleet/volledig (de PLUS RI&E voor grote bedrijven)
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Een stoffenboekhoudprogramma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie (inclusief voor grote bedrijven de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans)
 • Automatisch opgestelde veiligheidsinstructies (per werkplek) en Veiligheidskaarten (voor gevaarlijke stoffen)
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma

Nieuwsgierig geworden, maar wilt u meer weten over de ARBO RI&E? Ga dan naar info.arbografimedia.nl.

Enthousiast geworden en wilt u aan de slag gaan? Ga dan naar rie.arbografimedia.nl.

LET OP:

Om met de Web-RI&E aan de slag te kunnen gaan zult u zich eerst moeten hebben aanmelden. Pas nadat u uw aanmelding heeft voltooid, kunt u aan de slag met de ARBO RI&E. Wanneer u later terugkomt, kunt u natuurlijk direct via de startpagina van de ARBO RI&E inloggen.
Mocht u problemen ondervinden bij het aanmelden of inloggen, neem dan contact op met de met de Helpdesk Arbografimedia: info@arbografimedia.nl of bel: 020 - 5435665

Klik op de startknop om naar de ARBO-RI&E Grafimedia te gaan

  

Licentiekosten niet KVGO-leden

Welkom bij de RI&E-licentiewinkel. Licenties zijn voor KVGO-leden gratis, maar niet-leden dienen voor het gebruik van de ARBO RI&E een licentie te kopen. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de bedrijfsgrote en de lengte van de licentieperiode (1 of het gunstigere 3 jaars-pakket).
Dat de RI&E niet voor iedereen gratis is, heeft te maken met het feit dat het instrumentarium van Arbo Grafimedia door bedrijfstakfondsen wordt gefinancierd. En de bedrijfstakfondsen worden weer gevuld door afdrachten van KVGO-leden. Elke licentie bestaat uit een vrije gebruiksperiode en toegang tot de Helpdesk Arbografimedia voor het stellen van 1ste lijns vragen over het gebruik van de ARBO RI&E Grafimedia.
Hieronder vindt u een overzicht van de licentiekosten:

Een licentie moet per unieke entiteit (dus vof, BV of NV) worden aangevraagd. Met vragen kunt u zich richten tot de Helpdesk Arbografimedia (mail: info@arbografimedia.nl of bel: 020 5435665).