Welkom bij de Arbocatalogus Grafimedia.

> De Arbocatalogus

Arbocatalogus Grafimedia

arbocatalogusIn 2010 zijn sociale partners gestart met het opstellen van de Arbocatalogus Grafimedia.

De arbocatalogus bevat oplossingen voor de belangrijkste arborisico’s in onze bedrijfstak en is van toepassing voor alle werkgevers en werknemers in de Grafimedia. Doordat de arbocatalogus door de Inspectiedienst SZW in 2010 is getoetst en goedgekeurd, betekent het dat de standaard beleidsregels voor de Grafimedia-sector zijn komen te vervallen.

Dit betekent dat de Inspectiedienst SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) de informatie uit de Arbocatalogus Grafimedia (inclusief de voorgeschreven oplossingen) gebruikt als referentiekader voor haar handhaving. Dit betekent ook dat een bedrijf óf de oplossingen uit deze arbocatalogus moet benutten, óf op een andere manier tot hetzelfde beschermingsniveau rond de opgenomen arborisico’s moet komen.

Het volgen van voorgeschreven oplossingen uit de Arbocatalogus Grafimedia is dus geen verplichting, maar natuurlijk wel sterk aan te raden, gezien het feit dat tijdens de ontwikkeling van de Arbocatalogus Grafimedia altijd gekozen is voor de best bruikbare verbeteropties om tot een zo laag mogelijk arborisico voor werkgever en werknemer te komen.

Klik hier voor onze thema's