Workshop Preventiemedewerker

Op 15 en 29 juni jl. vond de workshops plaats voor de preventiemedewerker. Beide workshops werden goed bezocht door (aanstaande) preventiemedewerkers van verschillende bedrijven.

De preventiemedewerker vervult een spilfunctie op de werkvloer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten een of meerdere preventiemedewerkers aanstellen. Een werkgever met maximaal 25 medewerkers mag de preventietaken zelf uitvoeren maar hij/zij moet daarvoor over voldoende deskundigheid beschikken.

Tijdens de interactieve workshop zijn diverse onderwerpen behandeld waaronder de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker en hoe deze in de praktijk worden toegepast. Daarnaast is ruim aandacht besteed aan de wijzigingen in de Arbowet die per 1 juli 2017 van kracht geworden is en welke gevolgen deze wijzigingen hebben voor de rol van de preventiemedewerker en de rol van de werkgever. Tevens zijn de arborisico's in de Grafimedia branche in vogelvlucht behandeld en de beschikbare instrumenten die gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan de Arbo RI&E Grafimedia, de Arbocatalogus en instrumenten die tijdens de stofwisseling campagne ontwikkeld zijn.

De thema gevaarlijke stoffen kwam tijdens de workshops uitgebreid aan de orde. De verschillende facetten waarmee u te maken krijgt bij inkoop, opslag, gebruik en afvoer passeerden de revue. De aanwezigen konden direct door middel van een praktijkopdracht het geleerde toepassen.

Op donderdag 28 september jl. wordt de 3e en laatste workshop gehouden. Indien u nog niet hebt deelgenomen is dit een uitgelezen kans om de nieuwste kennis gratis te verwerven.

U en uw collega's zijn van harte welkom om zich hiervoor op te geven.

 
   « nieuwsoverzicht