Verzuim in Nederland blijft stijgen

Uit onderzoek van ArboNed over het hele jaar 2018 blijkt dat het gemiddelde verzuim in Nederland blijft stijgen, van 3,8% in 2017 en 3,5% in 2016 naar 4,2% in 2018. Dit hogere verzuimpercentage wordt met name veroorzaakt door de grote bedrijven die de grens van 5% bereiken (ten opzichte van 4,3% in 2017 en 3,9% in 2016). Binnen het MKB is het verzuim het laagst: 3,8%. Toch is ook hier een stijging te zien ten opzichte van 3,5% in 2017 en 3,3% in 2016. Psychische klachten zorgen voor een onverminderd hoog aantal verzuimdagen. Dit baseert ArboNed op een analyse van haar data.

Stijging verzuim baart zorgen

Volgens Dr. Truus van Amerongen, directeur medische zaken ArboNed is het zorgwekkend dat de stijgende lijn van verzuim jaarlijks doorzet. Dat geldt voor zowel grote als kleinere bedrijven. In de cijfers van 2018 is weer goed zichtbaar dat het verzuim hoger is naarmate het bedrijf meer medewerkers in dienst heeft. Waar het verzuimpercentage bij bedrijven met maximaal 10 medewerkers in dienst op 3,5% ligt, stijgt het bij maximaal 50 medewerkers naar 3,8% en naar 4,3% bij het MKB. Ook het aantal keer dat men zich ziek meldt, ligt hoger naarmate het bedrijf groter is. Van 0,27 keer bij de hele kleintjes tot 1,02 bij meer dan 200 werknemers. Grote en kleine bedrijven hebben ieder hun eigen uitdagingen en vereisen dus ook een andere aanpak om het verzuim terug te dringen.”

Langdurend verzuim kan het MKB bedrijf de kop kosten

Van Amerongen: “ArboNed richt zich specifiek op het MKB. Het is een bekend gegeven dat in kleine bedrijven minder wordt verzuimd dan in grote bedrijven. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Zo is de betrokkenheid en loyaliteit naar elkaar in een klein bedrijf meestal groter. Al kampt het MKB relatief met het minste verzuim, áls iemand langdurig uitvalt dan zijn de gevolgen veel groter dan voor een groot bedrijf. Als je bedenkt dat één verzuimdag gemiddeld 250 euro kost, los van productieverlies en extra werkdruk op de collega’s, dan kan het zelfs het voortbestaan van het bedrijf op het spel zetten. Dat maakt het belang van het voorkomen van verzuim binnen het MKB nog groter. Maar daar komen veel ondernemers helaas vaak pas achter als het te laat is.”

 
   « nieuwsoverzicht