Tips & Tools: van werkdruk naar werkplezier

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim in Nederland – ook binnen de grafimediabranche - wordt veroorzaakt door werkstress. De sociale partners in de grafimedia hechten er belang aan om het taboe over werkgerelateerde stress te doorbreken. Werkgevers en werknemers hebben beide een verantwoordelijkheid en een groot belang om uitval door werkstress te voorkomen en werkplezier te bevorderen. 

Arbocatalogus Van Werkdruk naar Werkplezier 

Met behulp van het arbocatalogusthema Van werkdruk naar werkplezier en de bijbehorende samenvatting krijgen medewerkers en leidinggevenden meer inzicht in de oorzaken en gevolgen van werkdruk en stress. Ook worden er talrijke oplossingen gegeven om werkdruk tegen te gaan, zodat werkgever en medewerkers samen een omgeving kunnen creëren waarin het prettig werken is. Werkplezier heeft niet alleen een positief effect op het welzijn van medewerkers, maar ook op hun prestaties en daarmee op het bedrijf! 

Extra Tips & Tools 

De sociale partners vinden het belangrijk om niet alleen een arbocatalogusthema te hebben, maar ook enkele aanvullende acties te doen, om het onderwerp zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. Op deze pagina vindt u twee extra hulpmiddelen. 


Presentatie Arbocatalogusthema Grafimedia Van Werkdruk naar Werkplezier 

Voor bedrijven en medewerkers die in hun eigen organisatie aandacht willen besteden aan dit onderwerp is er een power-point presentatie beschikbaar.
 

Gespreksleidraad Werkstress

In het arbocatalogusthema van Werkdruk naar Werkplezier zijn bijlagen opgenomen met tips voor medewerkers en leidinggevenden voor het voeren van een werkdrukgesprek. Dat zal voor de meeste bedrijven voldoende zijn.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft echter in het kader van hun campagne ‘Herken de druppel: check je werkstress’ ook aandacht besteed aan het belang van een goed gesprek waardoor werkstress kan worden voorkomen of verminderd. De gespreksleidraad werkstress bestaat uit 12 gesprekskaarten. Iedere gesprekskaart belicht een thema. Het is bedoeld om op een speelse, laagdrempelige manier, het thema werkstress op de agenda te zetten en te leren van elkaar. In de gespreksleidraad staan de medewerkers centraal, maar het kan in principe door iedereen worden gebruikt die een rol heeft in het voorkomen van stress: collega’s, leidinggevenden, HR, OR, preventiemedewerkers enz. 

Branche-specifieke workshops Van Werkdruk naar Werkstress 

In het eerste kwartaal van 2015 worden twee branche-specifieke workshops ontwikkeld: een voor medewerkers en een voor ondernemers, stafmedewerkers (zoals HR or preventiemedewerker) en leidinggevenden (open inschrijving). Tevens maatwerktrajecten mogelijk en/of incompany workshops. In de workshops worden de oorzaken van werkstress behandeld, de gevolgen voor de medewerker en het bedrijf, de verschillende oplossingen, alsmede een aanzet voor een individuele of bedrijfseigen aanpak. Voor meer informatie: info@arbografimedia.nl