Thema 3: Introductie Machineveiligheid

Veiligheid en gezondheid voorop!

Gezond en veilig werken in de grafimedia. Dat wil iedereen. Maar dan moet er wel wat gebeuren. Bij ieder soort werk horen namelijk risico’s. Als je die wilt beperken of weg wilt nemen, moeten zowel werkgevers als werknemers in actie komen. Werken met onveilige machines is geen optie. Niemand zit te wachten op bedrijfsongevallen. Wanneer is een machine veilig? Welke (wettelijke) regels zijn van toepassing? Hoe voorkom je risico’s bij het gebruik van machines? Daarover gaat het in de Themabrochure ‘Machineveiligheid’.

Risico’s in de grafimedia sector

In de grafimediabranche worden veel machines gebruikt: drukpersen in allerlei varianten, snijmachines, vouwmachines, veredelingsapparatuur etcetera. De meeste van de machines waarmee in grafimedia bedrijven wordt gewerkt, hebben draaiende rollen en bewegende delen. Deze kunnen leiden tot onveilige situaties. Denk bijvoorbeeld aan ‘gegrepen worden’ bij het verhelpen van een storing of tijdens het schoonmaken van de walsen. Andere risico’s zijn het snijden aan messen of scherpe delen. Met machines kunnen dus ongevallen gebeuren. De gevolgen daarvan zijn vaak groot, soms zelfs met (blijvend) letsel. Machineveiligheid is daarom een belangrijk onderwerp en voor de inspectie SZW dan ook niet voor niets één van de speerpunten in de grafimediabranche. 

Informatie en praktische tips

De themabrochure ‘Machineveiligheid’geeft inzicht in de wettelijke regels en richtlijnen. Maar ook praktische tips en informatie over de belangrijkste onderwerpen in de grafimediabranche rond het thema machineveiligheid:

  • Wat betekent machineveiligheid? Een machine is pas veilig als het risico op een incident, ongeval of ziekte tot een acceptabel niveau is teruggebracht. Onveilige machines moeten veilig worden gemaakt. Als dat niet kan, dan zal op termijn een alternatief moeten worden gezocht. Tot die tijd moet de machine zo veilig mogelijk worden gemaakt. Sommige machines, vooral oude, zijn moeilijk te beveiligen. Denk bijvoorbeeld aan de degelautomaat. Daarom hebben de sociale partners afspraken gemaakt met de inspectie SZW. Deze afspraken zijn verwerkt tot veiligheidsinstructies en opgenomen in de RI&E Grafimedia . De veiligheidsinstructies en werkplekkaart zijn opgenomen In de brochure.
  • De wet- en regelgeving met betrekking tot machineveiligheid. Om het aantal ongevallen (en de kosten daarvan) te verlagen, zijn er binnen de Europese Unie afspraken gemaakt over machineveiligheid. Deze regels zijn in Nederland uitgewerkt en vastgelegd in de Arbowet en het Arbobesluit. In de themabrochure staat een samenvatting van de regels met betrekking tot machineveiligheid. Ook wordt aandacht besteed aan de regels voor veilig werken en de specifieke regels voor bestaande en nieuwe machines. 
  • Een stappenplan volgens de arbeidshygiënische strategie om gericht aan de slag te gaan met machineveiligheid. Om de risico’s bij het gebruik van de machine zo veel mogelijk te voorkomen, wordt de arbeidshygiënische strategie toegepast. Wat houdt de arbeidshygiënische strategie in? Het bepaalt de volgorde van maatregelen om gevaar en risico’s te beperken:

- Eerst: Bronmaatregelen - Los het probleem zoveel mogelijk op aan de bron (bijvoorbeeld bij de aanschaf van de machine).

- Dan: collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moeten collectieve maatregelen worden getroffen. Denk bij collectieve maatregelen bijvoorbeeld aan het omkasten van de machine.

- Daarna: Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door het werk zo te organiseren, dat de medewerkers zich zo min mogelijk bij het gevaar bevinden. Taakroulatie is daarvan een voorbeeld.

- Als laatste: Persoonlijke beschermingsmiddelen - Als de bovenste drie maatregelen onvoldoende effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeelden daarvan zijn: werkhandschoenen, gehoorbescherming of werkschoenen.

De brochure geeft informatie over en inzicht in de arbeidshygiënische strategie. In de RI&E Grafimedia is dit hele traject overigens al uitgestippeld. Wel zo handig!

Voorkom bedrijfsongevallen en ga aan de slag!

Lees voor verdieping, achtergrondinformatie en een uitgebreide toelichting de volledige versie van deze brochure. Liever een kort overzicht van de belangrijkste informatie rond dit thema? Lees dan de samenvatting. 

Ga aan de slag met de informatie en tips. Het resultaat: veilig werken met veilige machines en dus flink minder risico op bedrijfsongevallen!