Nieuwe vragen  RI&E m.b.t. de Corana maatregelen nu online

Langs deze weg stellen wij alle gebruikers van de Arbo-RI&E Grafimedia op de hoogte dat de vragen behorende bij het Corona-Protocol Grafimedia in de Arbo RI&E nu zijn gepubliceerd.

De Arbo-RIE Grafimedia is uitgebreid met 11 nieuwe vragen. Door het invullen van deze vragen krijgt u een beter beeld of, en zo ja op welke wijze, u in uw bedrijf invulling heeft gegeven aan de Corona-richtlijnen zoals deze voor de sector staan omschreven in het Corona-Protocol Grafimedia. U kunt deze vragen gebruiken bij het beoordelen van de eigen situatie in de onderneming. Log hiervoor in op de ARBO RI&E Grafimedia. Draai na het invullen van de vragen direct het Plan van Aanpak uit voor een overzicht van de voor uw bedrijf openstaande actiepunten om uw bedrijf in te richten conform de regels van de “1,5 m maatschappij”.

Meer informatie?

Voor vragen en informatie over het protocol en om overtredingen van de regels van dit protocol te melden kunt u contact opnemen met het Coronavraagpunt Grafimedia: 020 – 5435678 of info@KVGO.nl onder vermelding “Corona”.

 
   « nieuwsoverzicht