Nieuwe ARBO RI&E, licentiekosten voor niet-KVGO leden

Nieuwe ARBO RI&E, licentiekosten voor niet-KVGO leden

Vanaf 1 juli 2018 gelden nieuwe ARBO RI&E-licentiekosten voor niet-KVGO-leden.

Zoals u weet zijn het kennisplatform Arbo Grafimedia (www.arbografimedia.nl) en de ARBO RI&E Grafimedia (https://rie.arbografimedia.nl/) initiatieven van de sociale partners Grafimedia. Reeds vele jaren werken specialisten van alle betrokken partijen samen, om deze instrumenten actueel te houden en te verbeteren. Ze doen dit in het belang van werkgevers en werknemers die een veilige en gezonde werkomgeving willen realiseren, waarin, welzijn, goede arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid belangrijke beleidsdoelen zijn.

Het instrumentarium is voor KVGO-leden gratis, omdat zij via de geëigende kanalen hun afdrachten aan de sociale fondsen doen, die op hun beurt weer het kennisplatform en de ARBO RI&E financieren.

Dat betekent automatisch dat niet betalende bedrijven het instrumentarium niet gratis mogen gebruiken. De sociale partners hebben eerder met elkaar hebben afgesproken om een financiële bijdrage te vragen van niet-KVGO-leden.

Door kostenstijgingen is per 1 juli 2018 een verhoging van de licentiekosten noodzakelijk. Tevens is de hoogte van de licentiekosten nu afhankelijk geworden van het aantal werkzame personen dat in het bedrijf werkt.
Tenslotte is het nu mogelijk geworden om direct een 3-jaar-licentie aan te vragen, waardoor de koper een extra korting kan bedingen die kan oplopen tot 30%. Een licentie moet per unieke entiteit (dus vof, BV of NV) worden aangevraagd.

Met vragen over de nieuwe licentiekosten, kunt u zich richten tot de Helpdesk Arbografimedia (info@arbografimedia.nl / 020 – 5435665)

Danny Wilms,

Secretaris Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG)

 
   « nieuwsoverzicht