Klaar voor de nieuwe Arbowet?

De overgangsperiode van de nieuwe Arbowet loopt 1 juli 2018 af. Hierin heeft de preventiemedewerker een spilfunctie gekregen binnen de organisatie. Bij minder dan 25 werknemers mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Wel dient hij dan over de vereiste kennis en deskundigheid te beschikken.
Bij meer dan 25 werknemers dient de werkgever een preventiemedewerker aan te stellen.
De preventiemedewerker (of de directeur) moet op zijn of haar taak berekend zijn. In veel gevallen is dan ook extra training nodig om aan de nieuwe Arbo-wetgeving te kunnen voldoen. GOC biedt een op de bedrijfstak toegesneden training aan van drie dagdelen. Het diploma dat je behaald bij deze opleiding wordt erkend door de werkgeversorganisatie KVGO.

inschrijven via GOC: www.goc.nl 

 
   « nieuwsoverzicht