Inspectie SZW controleert aanwezigheid en toetsing RI&E en preventiemedewerker

Inspectie SZW controleert aanwezigheid en toetsing RI&E en preventiemedewerker

Er is een inspectiecampagne van de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) begonnen die vooralsnog telefonisch plaats vindt. De gebelde bedrijven krijgen vragen over de aanwezigheid van een actuele Arbo-risico-inventarisatie – en evaluatie (Arbo-RI&E), de toetsing hiervan en de aanwezigheid van een preventiemedewerker. Als vervolg op deze vragen, moeten de bedrijven binnen 1 maand diverse bewijsstukken aan de arbeidsinspecteur overleggen.

Hoewel veel bedrijven hun Arbo-RI&E goed op orde hebben, blijken er toch nog bedrijven te zijn die op het punt van de Arbo-RI&E en de preventiemedewerker tekortschieten, met alle consequenties van dien. Want hoe gaat u de arbeidsinspecteur uitleggen dat u geen (actuele) RI&E heeft en niet weet wat een preventiemedewerker is en moet doen? Bedrijven zijn al door deze nieuwe inspectieronde in verlegenheid gebracht.

Onze boodschap is duidelijk: laat het niet aankomen op een confrontatie met de inspectie maar ga aan de slag met uw ARBO RI&E! Deze is gratis toegankelijk voor KVGO-leden op www.arbografimedia.nl (niet-leden betalen licentiekosten). Het toepassen van de ARBO RI&E Grafimedia is essentieel voor uw bedrijf, omdat dit instrument officieel door het ministerie van SZW is erkend. Dit levert u veel voordeel op, waaronder versimpeling van de toetsing van uw RI&E.
Indien u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de Helpdesk Arbografimedia: info@arbografimedia.nl of bel: 020 – 5435665. Mocht uw bedrijf een eis of een boete aangezegd worden door de inspectie meldt dat meteen Maarten Reuderink van het KVGO: 020 – 54 35 678. [door: Maarten Reuderink]

 
   « nieuwsoverzicht