Een van de doelen van de campagne Stofwisseling is de bewustwording vergroten bij werkgevers en werknemers in de grafimedia sector over het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen). Om de bewustwording te vergroten is kennisoverdracht en het delen van ervaringen cruciaal. Hiervoor is een informatiepakket samengesteld per doelgroep. De doelgroep bestaat uit;

Het informatiepakket bestaat uit de volgende componenten:

  • Informatiefolder over het project Stofwisseling
  • Praktische en kernachtige vertaling van de ARBO Catalogus Gevaarlijke Stoffen met praktische achtergrondinformatie over gevaarlijke stoffen en een checklist (kern RI&E omtrent gevaarlijke stoffen)
  • Informatiefolder themabijeenkomst gevaarlijke stoffen
  • Informatiefolder themabijeenkomst risicomanagement
  • Informatiefolder themabijeenkomst veilig werken via gedragsverandering
  • Informatiefolder alternatieve wasmiddelen
  • Goede praktijken

De campagne Stofwisseling loopt tot eind oktober 2017. In de tussentijd zal er nog meer kennis en ervaring worden opgedaan omtrent gevaarlijke stoffen. Meer informatie? Kijk op www.stofwisseling.nu.

De informatiefolder alternatieve wasmiddelen is momenteel in ontwikkeling, deze folder geeft informatie over het overstappen van wasmiddelen uit de klassen K0, K1, K2 naar K3 of K4 wasmiddelen. De informatiefolder alternatieve wasmiddelen wordt toegevoegd aan het informatiepakket zodra deze is vormgegeven.

Andere toevoegingen aan het informatiepakket zijn de ‘Best practices’ omtrent het uitbannen van gevaarlijke stoffen. Dit zijn technieken, werkmethodes of activiteiten die zich als effectiever hebben bewezen dan andere technieken, methodes etc. De gedachte is dat met de juiste werkmethode een project uitgevoerd kan worden met minder problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten. Deze informatie kan u dus helpen sneller, en zonder veel problemen, over te stappen naar gezondere stoffen.

Wilt u dus meer weten over de kennis en ervaringen die zijn opgedaan in de campagne Stofwisseling? Download dan nu het informatiepakket door bovenaan de pagina te klikken op de juiste doelgroep. (Bent u werkgever, klik dan op werkgever etc.)

 

 
   « nieuwsoverzicht