Campagne tegen gevaarlijke stoffen afgesloten

Campagne tegen gevaarlijke stoffen afgesloten

De sociale partners hebben tijdens een interessante slotbijeenkomst de campagne om het gebruik van gevaarlijke stoffen en vooral oplosmiddelen in de grafimedia branche verder terug te dringen, afgesloten. Tijdens de campagne Stofwisseling is de bewustwording over deze stoffen en de gevaren ervan verder opgevoerd.

Activiteiten

In de afgelopen maanden stond er een groot aantal activiteiten op het programma. Die zijn in eerste instantie gericht geweest op werkgevers en werknemers in de branche maar er is ook informatie beschikbaar gekomen voor leveranciers en ‘studenten’.

Zo zijn er informatie- en themabijeenkomsten georganiseerd, is er een workshop speciaal voor preventiemedewerkers drie maal  gegeven gezien de belangstelling, is een aantal hulpmiddelen, tools en een video ontwikkeld en zijn diverse informatiebrochures geschreven. Ook wordt een speciale krant uitgegeven met een totaal overzicht over Stofwisseling. Meer informatie, de krant, video en de tools zijn te vinden op de speciale website www.stofwisseling.nu.

Slotbijeenkomst

De campagne is 31 oktober uitgeluid tijdens een bijeenkomst in Bunnik. KVGO-directeur Fons Bakkes onderstreepte nogmaals het belang van dit gezamenlijke project van werkgevers en werknemers in de sector. “Dit project heeft sterk bijgedragen aan de bewustwording, maar ook in de komende periode zal er gewerkt blijven worden aan het terugdringen van deze stoffen waar dat mogelijk is”. Namens de FNV sprak Jos Cohen, bestuurder FNV Media & Cultuur. Hij onderstreepte het belang van structureel werken aan een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Programmamanager van het programma Duurzame inzetbaarheid, Nicolette Damen, vertegenwoordigde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens deze slotbijeenkomst. Zij onderstreepte de voortrekkers rol van de sector en was sterk geïnteresseerd in de ontwikkelde aanpak en middelen van de campagne Stofwisseling. “De inzet van ambassadeurs bleek een hele goede keuze. Elementen van deze campagne kunnen we inzetten in de nieuwe campagne van de overheid” aldus Damen in haar inleiding.

De campagne is voor de helft betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verder kwamen de ambassadeurs met de laatste tips Een overzicht van de campagne werd gegeven door de projectleider Danny Wilms: “Zo wordt de opgedane kennis geborgd door de opname van instrumenten en informatie op het vernieuwde Arboplatform: www.arbografimedia.nl”.

 De slotbijeenkomst werd afgesloten met een mini workshop: Preventiemedewerker.   

 
   « nieuwsoverzicht