Arbocatalogusboekjes Grafimedia binnenkort weer beschikbaar

Arbocatalogusboekjes Grafimedia binnenkort weer beschikbaar

Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn de Arbocatalogus thema’s en informatieboekjes enige tijd niet beschikbaar geweest.
Dit, omdat de inhoud in de afgelopen maanden is gecontroleerd en op punten aangepast.

De Arbocatalogus is een belangrijk platform voor onze branche. Het geeft de sociale partners de mogelijkheid om de wettelijke arbo voorschriften te vertalen naar de praktijksituatie van alledag. En daarbij goede (of alternatieve) oplossingen te bedenken voor arborisico’s die voor zoveel mogelijk bedrijven werkbaar zijn.

Bekende voorbeelden uit de sector zijn:

  • De Degelautomaat en de Hoogdruk Cilinder Automaat (HCA), die tegenwoordig vaak alleen nog maar voor stansen en rillen ingezet worden, maar die vanwege hun ouderdom niet 100% te beveiligen zijn.
  • De inzet van het Kleurcodebord als alternatief op het bestickeren met gevaarsetiketten van spuitflesjes, plunjercans en emmers wasmiddel. Het was/reiningsmiddel zou het etiket er snel weer van af doen weken.

Naar verwachting zullen snel de volgende arbocatalogusthema’s weer ter download zijn op de website:

  • Boekje 7a: Gebruik van organische oplismiddelen in de Zeefdruk
  • Boekje 10: Verzuimbeleid en Re-integratie
  • Boekje 11: Inrichting van gebouwen
  • Boekje 12: Bedrijfshulpverlening 

Daarna volgen fasegewijs de andere 9 themaboekjes.

Bent u nog niet bekend met deze boekjes? Neem dan eens de tijd om ze te lezen.  Ze geven veel inzicht en praktische tips over diverse onderwerpen rond Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) en helpen u zeker verder om uw arbobeleid verder vorm te geven.

En om alle VGW-risico’s systematisch in kaart te brengen, willen u verwijzen naar de ARBO RI&E Grafimedia. Via dit instrument krijgt u een maatwerkoplossing aangeboden, waarmee u op praktische wijze werk maakt van het concretiseren van uw arbobeleid.

Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Helpdesk Arbografimedia, via info@arbografimedia.nl of 020 – 5435665.

 
   « nieuwsoverzicht