Thema 4: Geluid op de werkplek

> Keer terug naar de Arbo Thema's

Voor wie is de Arbocatalogus Geluid bedoeld?

Deze ARBOcatalogus ‘Geluid op de werkplek’ maakt onderdeel uit van de ARBOcatalogus Grafimedia. Het is bedoeld voor de werknemers en werkgevers die werkzaam zijn in de Grafimediabranche. De inhoud van de arbocatalogus is afgestemd op de diverse geluidsproducerende situaties die in de Grafimedia kunnen voorkomen. Betrokken partijen zouden graag zien dat het risico op gehoorschade zo veel als mogelijk wordt teruggebracht. Dat is dan ook de ambitie van dit onderdeel van deze ARBOcatalogus ‘Geluid op de werkplek’.

Deze arbocatalogus richt zich op schadelijk geluid. Als de geluidsniveaus lager zijn dan 80 dB(A) spreken we van hinderlijk geluid. Je oren raken niet beschadigd van hinderlijk geluid. Maar zoals het woord al aangeeft kan dit op zichzelf behoorlijk overlast veroorzaken in de vorm van concentratieverlies en hinder. We nemen hinderlijk geluid verder niet mee in deze arbocatalogus.