Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid

Voor wie is de Arbocatalogus Geluid bedoeld?

Deze Arbocatalogus Geluid maakt onderdeel uit van de arbocatalogus van de grafimedia. Het is bedoeld voor de werknemers en werkgevers die werkzaam zijn in de grafimedia branche. De inhoud van de arbocatalogus Geluid is afgestemd op de diverse situaties die bij het werken in de Grafimediabranche voorkomen. Betrokken partijen zouden graag zien dat het risico op gehoorschade zo veel als mogelijk wordt teruggebracht. Dat is dan ook de ambitie van dit onderdeel van deze Arbocatalogus Geluid.

Deze arbocatalogus richt zich op schadelijk geluid. Als de geluidsniveaus lager zijn dan 80 dB(A) spreken we van hinderlijk geluid. Je oren raken niet beschadigd van hinderlijk geluid. Maar zoals het woord al aangeeft kan dit op zich zelf behoorlijk overlast veroorzaken in de vorm van concentratieverlies en hinder. We nemen hinderlijk geluid verder niet mee in deze arbocatalogus.