Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid

4. Arbeidshygiënische Strategie

Wat is de arbeidshygiënische strategie?

Bij de aanpak van schadelijk geluid moet de werkgever de ‘arbeidshygiënische strategie’ hanteren. Deze strategie is erop gericht dat je per geluidsbelastende werksituatie als eerste oplossingen kiest die het meest effectief zijn, dat wil zeggen waarmee je het risico verminderd of geheel wegneemt. De strategie bestaat dan ook uit een aantal opeenvolgende stappen. Pas als de ene stap redelijkerwijs niet mogelijk is of onvoldoende verbetering oplevert, kan een oplossing (of meerdere oplossingen) uit een volgende stap overwogen worden. 

Stap 1: Bronmaatregelen

Een bronmaatregel neemt de oorzaak van het gevaar weg, en pakt de productie van geluid bij de bron zelf aan. Bijvoorbeeld:

  • vervanging van geluidsbelastende machines en apparaten – bijvoorbeeld toepassen van geluidsarme generatoren en aggregaten;
  • vermindering van contactgeluid;
  • toepassen van andere werkwijzen;
  • automatisering van geluidsbelastende werkzaamheden.

Stap 2: Technische maatregelen

Een technische maatregel verminderd de overdracht van geluid. Bijvoorbeeld:

  • omkasting of isolatie van de geluidsbron;
  • demping van het geluid – door geluidsschermen, strokengordijn of isolerende en geluidsabsorberende wanden/plafonds.
  • verbeteren van onderhoud en reparatie van voertuigen of machines.

Stap 3: Organisatorische maatregelen bij de bron

Een organisatorische maatregel schermt het gevaar af of beperkt het gevaar voor iedereen die ermee in aanraking kan komen. Voorbeelden:

  • taakroulatie – medewerkers zo kort mogelijk blootstellen aan schadelijk geluid door meer medewerkers het werk uit te laten uitvoeren;
  • markering en afbakening – extra waarschuwingen plaatsen (bijvoorbeeld een bord).

Stap 4: Individuele maatregelen

Individuele maatregelen beschermen alleen de persoon die gevaar loopt. Bijvoorbeeld:

  • toepassen van gehoorbescherming – als bovenstaande stappen redelijkerwijs niet toereikend zijn, of voor tijdelijke situaties, mag de werkgever gehoorbeschermingsmiddelen inzetten.