Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid

Wat is de arbeidshygiënische strategie?

Stap 1: Maatregelen bij de bron

Bij de aanpak van lawaai moet de werkgever de ‘arbeidshygiënische strategie’ hanteren. Deze strategie is erop gericht dat je per geluidsbelastende werksituatie als eerste oplossingen kiest die het meest effectief zijn, dat wil zeggen waarmee je het risico verminderd of geheel wegneemt. De strategie bestaat dan ook uit een aantal opeenvolgende stappen. Pas als de ene stap redelijkerwijs niet mogelijk is of onvoldoende verbetering oplevert, kan een oplossing (of meerdere oplossingen) uit een volgende stap overwogen worden. 

Maatregelen om de oorzaak van het probleem weg te nemen, om de productie van geluid bij de bron zelf aan te pakken. Bijvoorbeeld:

  • vervanging van lawaaiproducerende machines en apparaten – bijvoorbeeld toepassen van geluidarme generatoren en aggregaten;
  • vermindering van contactgeluid;
  • toepassen van andere werkwijzen;
  • automatisering van lawaaiige werkzaamheden.

 

Stap 2: Technische maatregelen

Een technische maatregel is een maatregel die de overdracht van geluid vermindert. Bijvoorbeeld:

  • omkasting of isolatie van de geluidsbron;
  • demping van het geluid – door geluidsschermen, strokengordijn of isolerende en geluidsabsorberende wanden/plafonds.
  • verbeteren van onderhoud van voertuigen of machines.

 

Stap 3: Organisatorische maatregelen

Een organisatorische maatregel is een maatregel die het gevaar afschermt of beperkt voor iedereen die in aanraking kan komen met het gevaar. Voorbeelden:

  • taakroulatie – medewerkers zo kort mogelijk blootstellen aan lawaai door meer medewerkers het werk uit te laten uitvoeren;
  • markering en afbakening – extra waarschuwingen plaatsen (bijvoorbeeld een bord). 

 

Stap 4: Individuele maatregelen

Individuele maatregelen beschermen alleen de persoon die gevaar loopt. Bijvoorbeeld:

  • toepassen van gehoorbescherming – als bovenstaande stappen redelijkerwijs niet toereikend zijn, of voor tijdelijke situaties, mag de werkgever gehoorbeschermingsmiddelen inzetten.