Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid

Documenten

  • Link: Printbare versie Arbocatalogus Geluid Grafimedia (met disclaimer dat de tekst op de website de meest actuele versie is)
  • Link: Brief resultaten Arbeidsinspectie toets Arbocatalogus Geluid Grafimedia

Achtergronddocumenten:

Verantwoording:

Beschrijving welke partijen betrokken zijn geweest bij het opstellen van de Arbocatalogus Geluid:

  • Vertegenwoordigers van de werknemers (vakbonden?)
  • Vertegenwoordigers van de werkgevers (vereniging?)