Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid

2. Grenswaarden

Wat zijn de grenswaarden voor schadelijk geluid?

Bij schadelijk geluid heb je te maken met wettelijke actie- en grenswaarden. Bij het overschrijden hiervan moet je bepaalde - de wet vastgestelde – maatregelen nemen. In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van al deze verschillende maatregelen:

Geluidsniveau

Conclusie

Noodzakelijke maatregelen

Daggemiddelde (LEX,8h) ≤ 80 dB(A)

en/of piekniveau van < 135 dB(C)

Beheerst

Geen

Daggemiddelde (LEX,8h) > 80 dB(A) en ≤ 85 dB(A)

en/of piekniveau > 135 dB(C) en ≤ 137 dB(C)

Onderste actiewaarde

overschreden

  • risicobeoordeling
  • ter beschikking stellen van passende naar behoren aangemeten individuele gehoorbeschermers.
  • gelegenheid bieden tot audiometrie (gehoortest)
  • doeltreffende voorlichting en onderricht

Daggemiddelde (LEX,8h) > 85 dB(A) 

en/of piekniveau > 137 dB(C)

Bovenste actiewaarde

overschreden

Zoals hierboven, met daarnaast:

  • verplicht gebruik gehoorbescherming door medewerker en toezicht door werkgever hierop.
  • vaststellen (plan van aanpak) en uitvoeren van technische en organisatorische maatregelen om de lawaaiblootstelling tot een minimum te beperken.
  • doelmatig afbakenen en markeren van de werkplekken

Daggemiddelde (LEX,8h) > 87 dB(A)

en/of piekniveau 140 dB(C)

(gemeten in het oor, dus rekening houdend met de gehoorbeschermers

Grenswaarde

overschreden

  • Als de grenswaarde van 87 dB(A) wordt overschreden (gemeten in het oor, dus rekening houdend met de gehoorbeschermers), moet er direct voor gezorgd worden dat het geluid onder deze grenswaarde wordt gebracht.
  • Oorzaken van overmatige blootstelling worden vastgesteld en de maatregelen worden aangepast om herhaling te voorkomen.