Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid | Oplossingen : technische maatregelen

Beperken van overdracht van geluid

Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: Technische maatregel
Plaats arbeidshygiënische strategie: stap 2
Doelvoorschrift: Arbowet, art. 3, Arbobesluit art. 6.8

Beschrijving oplossing 

Met beperking van overdracht van geluid wordt bedoeld dat je er voor zorgt dat er maatregelen worden getroffen in de directe omgeving van de machine/installatie, die er voor zorgen dat het geluid het personeel niet - of eventueel in gereduceerde vorm - kan bereiken.

Dit is met behulp van de volgende maatregelen te bereiken:

  • machines/installaties voorzien van geluidsreducerende kappen (bijvoorbeeld op nabewerkingsmachines – vouwmachines)
  • omkasten van (delen van) machines/installaties (bijvoorbeeld omkasten van grote rotatiedrukpersen of omkasten van pompen van de (offset)drukpers). Pas hierbij op met warmteontwikkeling
  • bekleden van de afvoerpijpen van de papier- snipperinstallatie van binnen met rubber.
  • Demping plaatsen onder machines - Door demping aan te brengen onder machines, bijvoorbeeld rubbers, kan de overbrenging van het geluid aan de vloer en de rest van de installatie worden verminderd. Te denken valt aan machines als persen en walsen.

 

 < terug naar geluid oplossingen