Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid | Oplossingen : technische maatregelen

Minder gebruik van perslucht 

Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: Technische maatregel
Plaats arbeidshygiënische strategie: stap 2
Doelvoorschrift: Arbowet, art. 3, Arbobesluit art. 6.8

Beschrijving oplossing 

Perslucht kan een forse geluidsbelasting geven. Soms met piekgeluiden van 100 dB(A) zoals bijvoorbeeld bij het schoonspuiten van machines.

  • Breng het gebruik van perslucht terug tot een minimum. Voorkom zoveel mogelijk het schoonblazen van machines met perslucht, gebruik zoveel mogelijk een industriële stofzuiger.
  • In sommige gevallen kan de druk van de perslucht worden verlaagd, zonder dat dit de effectiviteit van het gebruik aantast.
  • Plaats indien mogelijk mondstukken - zogenaamde ‘nozzles’ - op persluchtuitgangen en persluchtpistolen, die het geluid verminderen en de prestaties niet aantasten. 

 

 < terug naar geluid oplossingen