Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid | Oplossingen : organisatorische maatregelen

Verminderen van de blootstellingsduur

Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: Organisatorische maatregel
Plaats arbeidshygiënische strategie: stap 3
Doelvoorschrift: Arbowet, art. 3, Arbobesluit art. 6.8

Beschrijving oplossing 

Pas taakroulatie toe - om er voor te zorgen dat het personeel van een bepaalde luidruchtige machine zo min mogelijk blootgesteld wordt aan overmatig geluid, kun je hen in toerbeurt aan de machine laten werken. De stelregel is dat als de blootstellingsduur wordt gehalveerd de geluidsdosis met 3 dB(A) afneemt. Deze oplossing is effectief als er verschillende werkplekken zijn met een geluidsniveau dat enkele dB lager is dan de luidruchtige machine.

Breng in kaart welke medewerkers in staat zijn op aan de betreffende machine te werken. Wellicht dat het bijvoorbeeld ook mogelijk is om de (op die machine) meest gekwalificeerde medewerker de machine te laten instellen en vervolgens een andere medewerker de bediening van de machine tijdens productie te laten overnemen.

 

 < terug naar geluid oplossingen