Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid | Oplossingen : organisatorische maatregelen

Markering en afbakening

Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: Organisatorische maatregel
Plaats arbeidshygiënische strategie: stap 3
Doelvoorschrift: Arbowet, art. 3, Arbobesluit art. 6.8 

Afbeelding met logo, symbool, clipart, Elektrisch blauw Automatisch gegenereerde beschrijvingBeschrijving oplossing

Indien je in je bedrijf te maken heeft met geluidsniveaus van meer dan 85 dB(A) is het dragen van  gehoorbescherming verplicht. Om werknemers die verplichting duidelijk te maken en hen te laten weten op welke werkplekken zij gehoorbeschermers moeten dragen, dien je zogenaamde "gehoorbeschermingszones" aan te duiden.

Gehoorbeschermingszones zijn gebieden in je bedrijf, waar binnen een geluidsniveau van meer dan 85 dB(A) heerst en die gemarkeerd en afgebakend dienen te zijn.

Bij markering en afbakening kun je denken aan:

  • het plaatsen van waarschuwingsborden;
  • het plaatsen van stickers;
  • het plaatsen van verbodsborden voor ruimtes die niet betreden mogen worden zonder bepaalde gehoorbescherming;
  • gele belijningen.

Afbeelding met tekst, Lettertype, geel, schermopname Automatisch gegenereerde beschrijving

Voorbeeld van markering geluidsreducerende voorzieningen (bron Arbocatalogus PKGV-industrie)

 

 < terug naar geluid oplossingen