Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid | Oplossingen : organisatorische maatregelen

Markering en afbakening

Oplossing status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie
Type oplossing: Organisatorische maatregel
Plaats arbeidshygiënische strategie: stap 3

Beschrijving maatregel 
Toepassen van markering en afbakening op de werkplek.

Pictogram voor het verplicht dragen van gehoorbeschermingToelichting 
Indien je in je bedrijf te maken hebt met geluidsniveaus van meer dan 85 dB(A) is het dragen van gehoorbescherming verplicht. Om werknemers die verplichting duidelijk te maken en hen te laten weten op welke werkplekken zij gehoorbeschermers moeten dragen, dien je zogenaamde ‘gehoorbeschermingszones’ aan te duiden.

Gehoorbeschermingszones zijn gebieden in je bedrijf, waar binnen een geluidsniveau van meer dan 85 dB(A) of een piekgeluidsdruk hoger dan 140 Pa heerst, en die gemarkeerd en afgebakend dienen te zijn.

Bij markering en afbakening kun je denken aan:

  • het plaatsen van waarschuwingsborden;
  • het plaatsen van stickers;
  • het plaatsen van verbodsborden voor ruimtes die niet betreden mogen worden zonder bepaalde gehoorbescherming;
  • gele belijningen.Voorbeeld van markering gehoorbeschermingszone (bron Seton)

 < terug naar geluid oplossingen