Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid | Oplossingen : individuele maatregelen

Gehoorbescherming 

Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: Persoonlijke bescherming
Plaats arbeidshygiënische strategie: stap 4
Doelvoorschrift: Arbowet, art. 3, Arbobesluit art. 6.8

Beschrijving oplossing: 

Als geluidsverminderende voorzieningen niet realiseerbaar zijn of onvoldoende effect hebben, kan - als laatste stap – gehoorbescherming toegepast worden.

Bij een blootstelling aan een gemiddeld geluidsniveau boven de 80 dB(A) moet de werkgever passende gehoorbescherming beschikbaar stellen. Boven de 85 dB(A) zijn werknemers wettelijk verplicht deze gehoorbescherming ook daadwerkelijk te dragen.

Goede gehoorbescherming voldoet aan de volgende eisen.

 • De gehoorbescherming biedt voldoende demping tot onder de schadegrens van 80 dB(A) - dat wil zeggen het geluid terugbrengt minimaal terugbrengt tot onder de 80 dB(A). De voorkeur gaat uit naar een demping tot een niveau van 70 á 75 dB(A). Zorg voor enige marge in de gehoorbescherming. Want de opgegeven dempingsniveaus worden in de praktijk zelden gehaald.
 • De gehoorbescherming is geschikt voor de omstandigheden waarin gewerkt wordt:

  - Het moet te combineren zijn met andere persoonlijke beschermingsmiddelen
  - Het moet dempen in het dominante frequentiegebied;
  - Indien communicatie tijdens het werk belangrijk is moet gekozen worden voor gehoorbescherming met geluidfilters waardoor spraak mogelijk is;
 • De gehoorbescherming biedt gebruikersgemak en is geselecteerd met inbreng van de gebruiker;
 • De gehoorbescherming heeft een opvallende kleur, daarmee wordt zichtbaarheid van de gehoorbescherming en aanspreken op naleving van gehoorbescherming eenvoudiger;
 • De gehoorbescherming heeft een CE markering;
 • Wanneer gehoorbescherming gedragen wordt moeten de betreffende medewerkers hiervoor periodiek instructie krijgen, daarbij hoort ook hygiëne en schoonhouden van de gehoorbescherming.

 

Soorten gehoorbescherming

Afbeelding met plastic

Otoplastieken

Bij je keuze van het soort gehoorbescherming weegt het oordeel van het personeel het zwaarst. Zij zijn ten slotte de personen die de beschermingsmiddelen moeten dragen. Hieronder vind je drie van de bekendste gehoorbeschermingsmiddelen. Maak uiteindelijk in overleg met de medewerkers en een veiligheidskundige een beslissing welke beschermingsmiddelen voor je bedrijf het meest geschikt zijn. Een ervaringsregel is dat otoplastieken van zacht materiaal het meeste draagcomfort geven.

Otoplastieken zijn speciaal aan het oor van de gebruiker aangepaste gehoorbeschermers die in de gehoorgang worden ingebracht. De geluidreductie is 15 tot 25 dB(A), mits goed aangemeten en gedragen. Per merk staat dit aangegeven. Ze worden persoonlijk aangemeten met behulp van een exacte afdruk van de gehoorgang.

Voordelen:

 • Een otoplastiek sluit de gehoorgang af zonder op de wand van de gehoorgang te drukken. Bijkomend voordeel is dat otoplastieken kunnen worden voorzien van filters voor een bepaald spectrum aan toonhoogtes. Daardoor is betere communicatie mogelijk dan met Ear plugs.

 • Otoplastieken zijn zeer comfortabel en gaan lang mee. Tegenwoordig zijn er ook extra zachte otoplastieken te verkrijgen, die nog meer draagcomfort met zich meebrengen.

 • Naast op maat gemaakte otoplastieken zijn er tegenwoordig ook universeel toepasbare otoplastieken beschikbaar.

 • Otoplastieken hebben als belangrijk voordeel ten opzichte van oordoppen en oorkappen dat gewone, niet schadelijke geluiden (bv. de stem van een collega) wel worden waargenomen en de schadelijke (piek)geluiden niet;

 • Otoplastieken zijn met verschillende akoestische filters uit te rusten;

 • Er bestaan otoplastieken met een ingebouwde begrensde radio, waarmee medewerkers nog wel waarschuwingssignalen kunnen horen;

 

Opmerkingen:

 • Otoplastieken zijn duur in aanschaf

 • de levensduur is 2 à 4 jaar, uitgaande van continu gebruik tijdens werktijd en een jaar met 220 werkdagen;

 • Otoplastieken moeten periodiek getest worden op lekkages, bij voorkeur jaarlijks.

 

Oorkappen

Afbeelding met Hoofdtelefoon, oorbeschermer, accessoire, headset

Een oorkap omsluit het gehele oor. Oorkappen bestaan uit twee kappen die zijn verbonden door een verstelbare beugel. Oorkappen zijn bij langdurig gebruik minder comfortabel. Dempingswaarde is maximaal 25 dB(A), per merk staat dit aangegeven.

Opmerkingen:

 • de levensduur is 1/2 à 2 jaar, uitgaande van continu gebruik tijdens werktijd en een jaar met 220 werkdagen, afhankelijk van het wel of niet vervangen van de randen;

 • er bestaan ook oorkappen met een ingebouwde, begrensde radio, waarmee medewerkers nog wel waarschuwingssignalen kunnen horen;

 • het draagcomfort is redelijk. Met name in warme omstandigheden zijn de kappen niet prettig.  Ook kan een oorkap een probleem zijn in combinatie met volgelaatsmasker en/of stofbril. 

In uitzonderlijke gevallen, bij zeer hoge geluidniveaus, zullen gehoorbeschermingsmiddelen gelijktijdig gebruikt moeten worden, bijvoorbeeld een combinatie van otoplastieken en oorkap.

 

Ear plugs (oordopjes)

Ear plugs zijn gemaakt van geïmpregneerd schuimplastic. Daardoor hebben ze de eigenschap dat ze langzaam Afbeelding met elektronica, dop, accessoire, oordopAfbeelding met elektronica, accessoire, dop, oordopuitzetten, na te zijn ingedrukt. Ze zijn comfortabel en zijn voor eenmalig gebruik gemaakt. De geluidreductie is 10 - 15 dB(A), mits ze goed passend zijn ingebracht. Ear plugs zijn voor werknemers niet geschikt als PBM’s, ook niet voor uitzendkrachten. Ze zijn met name bedoeld voor bezoekers en voor medewerkers die zich incidenteel in de productieruimtes begeven.

 

 < terug naar geluid oplossingen