Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid | Oplossingen : bronmaatregelen

Vervanging van lawaaiige machines en gereedschappen 

Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: Bronmaatregelen
Plaats arbeidshygiënische strategie: stap 1
Doelvoorschrift: Arbowet, art. 3, Arbobesluit art. 6.8
Beschrijving oplossing 

Vervanging van lawaaiige machines en gereedschappen door minder lawaaiarme machines en gereedschappen.

Om de blootstelling aan geluid terug te dringen, zijn rondom de inkoop van machines en gereedschappen de volgende zaken van belang:

  • Bij de aanschaf van nieuwe machines en gereedschappen worden vooraf eisen gesteld aan het maximale geluidsniveau dat de betreffende machine of het gereedschap mag produceren.
  • Na installatie van een nieuwe machine wordt geëvalueerd of het geluidsniveau dat de machine in de praktijk produceert voldoet aan de grenzen die in het programma van eisen zijn gesteld.

 

 < terug naar geluid oplossingen