Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid | Oplossingen : bronmaatregelen

Verlagen van de productiesnelheid

Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW
Type oplossing: Bronmaatregelen
Plaats arbeidshygiënische strategie: stap 1
Doelvoorschrift: Arbowet, art. 3, Arbobesluit art. 6.8

Beschrijving oplossing 

Indien de productieomvang het toelaat (beperkte productieomvang), kan het verlagen van de productiesnelheid van sommige machines (waaronder vouwmachines) wellicht eveneens bijdragen aan verlaging van het geluidsniveau. Je kunt met behulp van een geluidsapp op je smartphone of een eenvoudige geluidsmeter zelf uitproberen of een dergelijke maatregel ook bij je machine effectief is (mocht het niet werken, dan kan de snelheid direct weer omhoog).

 

 < terug naar geluid oplossingen