Nieuws

Geactualiseerde Arbocatalogus ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ goedgekeurd door inspectie SZW

Shutterstock 334063310 kl

Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan de Arbowetgeving. Een hulpmiddel daarbij is een Arbocatalogus. Dit is als het ware een ‘boek met oplossingen’ voor de belangrijkste arborisico’s in de sector. De Arbocatalogus Grafimedia behandelt zeven onderwerpen, waarvan werkdruk en stress er ...

Lees meer ....
 

De week van de RI&E

Week riene

De week van 21 – 25 september staat in het teken van de "Week van de RI&E.". Tijdens deze week is er extra aandacht voor het veilig en gezond werken met als belangrijke basis de risico-inventarisatie- en evaluatie. Veel bedrijven vinden het uitvoeren van een RI&E niet gemakkelijk en daarbij kan ...

Lees meer ....
 

Elk bedrijf (groot en klein) moet een preventiemedewerker hebben!

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Slechts de helft van de Nederlandse organisaties voldoet echter aan deze eis. De Inspectie SZW publiceerde onlangs ‘Arbo in bedrijf 2018’: een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan ...

Lees meer ....
 

Nieuwe vragen RI&E m.b.t. de Corana maatregelen nu online

Langs deze weg stellen wij alle gebruikers van de Arbo-RI&E Grafimedia op de hoogte dat de vragen behorende bij het Corona-Protocol Grafimedia in de Arbo RI&E nu zijn gepubliceerd. De Arbo-RIE Grafimedia is uitgebreid met 11 nieuwe vragen. Door het invullen van deze vragen krijgt u een beter ...

Lees meer ....
 

Download nu het Corona-protocol grafimedia sector!

Corona in riampe

Met dit protocol kunnen grafimedia bedrijven hun bedrijven en de werkzaamheden daarbinnen inrichten conform de regels van de “1,5 m maatschappij”. Het protocol richt zich op grafimedia bedrijven al dan niet met winkel en op werkzaamheden in het bedrijf maar ook bij klanten. Uitgangspunt van ...

Lees meer ....
 

Voorkom besmetting door het Coronavirus. Waar moet ik allemaal op letten?

Om verspreiding van Corona te voorkomen zijn we genoodzaakt om maatregelen te nemen. Niet alleen in de privésfeer, maar ook op het werk. In het vorige artikel gingen we dieper in op het goed handenwassen. Dit artikel geeft meer achtergrondinformatie over alle mogelijke andere ...

Lees meer ....