Nieuws

LET OP: het gevaarlijk stoffen-project van Inspectie SZW is een verzoek. Geen verplichting !

Onlangs publiceerden we het bericht over de nieuwe inspectierondes van de Inspectie SZW (kortweg ISZW). Dit artikel geeft je meer informatie en ondersteuning ten aanzien van deze inspectieronde. Omdat het KVGO van mening is dat deze inspectieronde in strijd is met de Algemene wet ...

Lees meer ....
 

Controle-projecten Inspectie SZW (ISZW)

Sinds kort is de Inspectie SZW (de vroegere arbeidsinspectie) binnen de branche weer actief met handhaving. Het gaat om twee controleprojecten, te weten: controle op het gebruik van gevaarlijke stoffen en het algemene Arbobeleid binnen bedrijven. Op basis van de huidige ervaringen lijken ...

Lees meer ....
 

Benut de oplossingen uit de arbocatalogus Minder Werkstress, Meer Werkplezier

In 2020 is het arbocatalogusthema ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ geactualiseerd en goedgekeurd door de inspectie SZW conform het nieuwe strengere toetsingskader. Werkgevers en werknemers in de Grafimedia krijgen hiermee bedrijfstakspecifieke oplossingen voor werkstress aangereikt en ...

Lees meer ....
 

De ARBO RI&E Grafimedia in de picture bij MKB Nederland

Sinds enkele maanden zijn het KVGO (Maarten Reuderink) en Dienstencentrum (Peter Tegel) actief betrokken bij het ARBO RI&E Platform van MKB Nederland. De volgende sectoren worden hierin vertegenwoordigd: Vaco, ANKO, KVGO, Koninklijke Metaalunie, NBvT, OnderhoudNL, OOMT, ArboTechniek, Arboplaats en ...

Lees meer ....
 

Webinar Kennismaken met de nieuwe ARBO RI&E een succes

Header artikel webinar

Op donderdag 26 november heeft de eerste landelijke presentatie van de ARBO RI&E Grafimedia plaatsgevonden. Vanwege de Corona-pandemie kon dit helaas niet via een workshop verlopen, maar werd gekozen voor een online-presentatie. De webinar met de titel “De nieuwe ARBO RI&E” stond in het teken ...

Lees meer ....
 

Breng je arbo risico’s in kaart met RI&E Grafimedia

Artikel blokboek

Lees meer ....