Nieuws

Doe nu mee met de Safety checks voor een veilig en gezond bedrijf

Het bieden van een veilige werkomgeving is een zorgplicht van de werkgever en iedereen in de organisatie heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in. Arbo professionals, zoals preventiemedewerkers en Arbo-coördinatoren, kunnen op dat gebied veel van elkaar leren door hun kennis en kunde te delen ...

Lees meer ....
 

ARBO RI&E ook voor andere managementonderwerpen

Het is anno 2021 niet meer voor te stellen dat er iemand in de branche is, die nog niet van de ARBO RI&E Grafimedia gehoord heeft. Deze webapplicatie wordt door het overgrote deel van de bedrijven in de communicatiesector gebruikt om invulling te geven aan hun Veiligheid-, Gezondheids- en ...

Lees meer ....
 

Webinar ARBO RI&E

Op 23 april, om 10.00 uur organiseren de sociale partners Grafimedia, waaronder het KVGO, een voor KVGO leden gratis webinar speciaal voor die bedrijven die (nog) geen Arbo Risico-inventarisatie en Evaluatie (kort: Arbo RI&E) hebben. Het hebben van een RI&E is voor elk bedrijf een wettelijke ...

Lees meer ....
 

LET OP: het gevaarlijk stoffen-project van Inspectie SZW is een verzoek. Geen verplichting !

Onlangs publiceerden we het bericht over de nieuwe inspectierondes van de Inspectie SZW (kortweg ISZW). Dit artikel geeft je meer informatie en ondersteuning ten aanzien van deze inspectieronde. Omdat het KVGO van mening is dat deze inspectieronde in strijd is met de Algemene wet ...

Lees meer ....
 

Controle-projecten Inspectie SZW (ISZW)

Sinds kort is de Inspectie SZW (de vroegere arbeidsinspectie) binnen de branche weer actief met handhaving. Het gaat om twee controleprojecten, te weten: controle op het gebruik van gevaarlijke stoffen en het algemene Arbobeleid binnen bedrijven. Op basis van de huidige ervaringen lijken ...

Lees meer ....
 

Benut de oplossingen uit de arbocatalogus Minder Werkstress, Meer Werkplezier

In 2020 is het arbocatalogusthema ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ geactualiseerd en goedgekeurd door de inspectie SZW conform het nieuwe strengere toetsingskader. Werkgevers en werknemers in de Grafimedia krijgen hiermee bedrijfstakspecifieke oplossingen voor werkstress aangereikt en ...

Lees meer ....