Zoeken

Resultaten gevonden , totaal: 5

De website Stofwisseling en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van het project Stofwisseling. Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te ...
 
Voor het project Stofwisseling zijn twee motivatiemeters ontwikkeld. Eén voor de werknemer en één voor de werkgever. U kunt de tools vinden onder de knop: Toolbox. Veilig en gezond werken is een gezamenlijke ...
 
In 2017 werden in het kader van de campagne “Stofwisseling” voorbeelden gedeeld van Grafimedia bedrijven die al actief bezig waren met het terugdringen van gevaarlijke stoffen in hun grafische productieprocessen. Tevens ...
 
De sociale partners (KVGO, ZSO, FNV Media & Cultuur en CNV Vakmensen, de Unie) willen het gebruik van schadelijke stoffen (w.o. oplosmiddelen) in de branche daar waar mogelijk en verantwoord terugdringen. Teneinde een gedegen ...
 
De sociale partners hebben tijdens een interessante slotbijeenkomst de campagne om het gebruik van gevaarlijke stoffen en vooral oplosmiddelen in de grafimedia branche verder terug te dringen, afgesloten. Tijdens de campagne ...