Zoeken

Resultaten gevonden , totaal: 19

Versie 3 Download themadocument Download samenvatting   Versie 2 Download themadocument Download samenvatting   Versie 1 Download themadocument Download samenvatting ...
 
ADR Agressie en geweld Amber Amplitude Arbeidsbelasting Arbeidsconflictenprotocol Arbeidshygiënische strategie Arbeidsgehandicapte Arbeidsmiddelen Arbocatalogus Autonomie BEVI BHV-plan Blootstellingduur ...
 
In 2020 is het arbocatalogusthema ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ geactualiseerd en goedgekeurd door de inspectie SZW conform het nieuwe strengere toetsingskader. Werkgevers en werknemers in de Grafimedia krijgen ...
 
De grafimediasector besteedt van oudsher veel aandacht aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ook in 2019 worden in opdracht van de sociale partners – waaronder het KVGO – verschillende projecten uitgevoerd, zoals het ...
 
De sociale partners – waaronder het KVGO – hebben met ingang van 1 juli van dit jaar een overeenkomst gesloten met Gimd,  een landelijke organisatie  op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, voor het leveren van een ...