Thema 1: Minder werkstress meer werkplezier

Veiligheid en gezondheid voorop!

De grafimedia branche is door sterke technologische ontwikkelingen in een razend tempo veranderd. Bij het werken in een veranderende omgeving wordt voortdurend een beroep gedaan op het werkvermogen en de flexibiliteit van medewerkers. Werkdruk en stress zijn binnen de grafimedia dan ook een belangrijke reden voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Werkdruk en stress zorgen voor minder motivatie, minder productiviteit en uiteindelijk vaak meer verloop van medewerkers. De uitdaging waar onze bedrijfstak voor staat is dan ook het vinden van een juiste balans tussen werkdruk en werkplezier.

Wat is werkdruk en stress?

Wanneer is er sprake van werkdruk? De wet stelt dat er sprake is van werkdruk als een werknemer structureel niet kan voldoen aan de taakeisen, oftewel de eisen die aan het werk worden gesteld. Hierbij kan je denken aan de (gevraagde) kwaliteit van het werk, de hoeveelheid werk en het werken onder hoge tijdsdruk of in een hoog tempo. Werkstress is vervolgens het gevolg van werkdruk, een (gezondheids)toestand die als negatief wordt ervaren en die lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft.

Risico in de grafimedia sector

Psychosociale arbeidsbelasting is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbowet. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen waaronder pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Van deze verschillende vormen van Psychosociale arbeidsbelasting komt werkdruk het meest voor.

Informatie en praktische tips

De themabrochure ‘Minder werkstress meer werkplezier’ geeft inzicht in de wettelijke regels en richtlijnen, maar ook praktische tips en informatie over de belangrijkste risico’s in de grafimediabranche rond dit thema. Factoren die zorgen voor werkdruk en stress kunnen worden onderverdeeld in:

  • Kenmerken van het werk: verschillende factoren van het werk kunnen leiden tot werkstress. Het gaat daarbij vaak om dingen in je werk die veel energie kosten. Het zijn als het ware ‘energienemers’.
  • Kenmerken van de persoon : hoe komt het dat twee personen met exact dezelfde functie en taakkenmerken verschillend omgaan met werkdruk? Dat heeft te maken met de gezondheid, persoonlijkheid en vaardigheden.
  • Kenmerken van de werk-privésituatie: een goede balans tussen werk en privé is van groot belang. Werknemers met een verstoorde balans hebben meer risico op uitval en meer moeite om gezond en werkend de pensioengerechtigde leeftijd te halen. Maak daarom dit onderwerp bespreekbaar.

 

Voorkom Psychosociale arbeidsbelasting! Zorg voor minder werkstress meer werkplezier.

In de themabrochure wordt volop aandacht besteed aan het de achtergronden van werkdruk en werkstress op het werk en binnen het bedrijf. Ook geeft de brochure oplossingen en praktische tips om werkstress te voorkomen. De arbeidshygiënische strategie is daarbij het uitgangspunt.

Maatregelen en oplossingen via de arbeidshygiënische strategie

Houd rekening met bijzondere categorieën werknemers De belastbaarheid van bijzondere groepen werknemers kan (tijdelijk) lager zijn. Dat vergt aanvullende maatregelen.

- Eerst: Bronmaatregelen – Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Voorbeelden: functies van goede kwaliteit creëren (variatie in het werk, moeilijkheidsgraad), hoeveelheid werk in balans, de regelmogelijkheden (autonomie) vergroten.

- Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeelden: training en opleiding voor medewerkers, herkennen werkdruk op teamniveau.

- Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet kunnen, geen optie zijn of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeelden: individuele afspraak leidinggevende – medewerker (1 op 1), of begeleiding door coach of psycholoog: verbeteren competenties (kennis en vaardigheden) of coping (de wijze waarop iemand omgaat met spanning), werk-privé balans herstellen.

De brochure geeft informatie over en inzicht in de arbeidshygiënische strategie. In de RI&E Grafimedia is dit hele traject overigens al uitgestippeld. Wel zo handig!

Aan de slag

Lees voor verdieping, achtergrondinformatie en een uitgebreide toelichting de volledige versie van deze brochure. Liever een kort overzicht van de belangrijkste informatie rond dit thema? Lees dan de samenvatting.

Ga aan de slag met de informatie en tips en voorkom daarmee Psychosociale arbeidsbelasting waaronder werkdruk en stress in het bedrijf!